Άγνωστο υλικό εντοπίζεται από το Curiosity στον πλανήτη Άρη – Βίντεο

Advertisement

Η NASA έχει κυκλοφορήσει μια σειρά από νέες φωτογραφίες που λαμβάνονται από το περιέργεια rover (Curiosity) και φαίνεται να δείχνει μια διαφανή ανωμαλία στην επιφάνεια του πλανήτη Άρη.

Η ανωμαλία αυτή είναι διαφανής πολύ ανακλαστική, και είναι λεία στις πλευρές της και έχει την εμφάνιση της βλάστησης που αναπτύσσεται.

Αυτή είναι η δεύτερη ημιδιαφανές ανωμαλία που ανιχνεύεται από το Curiosity στον κρατήρα Gale.

Σύνδεση στην αρχική εικόνα της NASA: mars.jpl nasa gov

Αποκάλυψη

Advertisement