Αρχαίοι Εξωγήινοι: Ο μυστηριώδης αριθμός 3 [Ντοκιμαντέρ]

Advertisement

Τι σημαίνει ο αριθμός 3;

Ξέρετε πως είναι το σύμβολο της απαρχής της ζωής και σημαίνει την αρχή, το τώρα και το μέλλον, δηλαδή τη γέννηση; Μπορούμε να πούμε πως είναι ο αριθμός της ισορροπίας, με αρχή, μέση και τέλος.

Ψυχολογικά και ψυχικά θεωρείται αριθμός της χαρά της δημιουργικότητας και της ευημερίας. Είναι ο αριθμός που συνδέεται με την τέχνη, την έμπνευση την πρωτοτυπία και τη φαντασία.

Ο αριθμός τρία 3 εθεωρείτο από τους αρχαίους Έλληνες ιερός αριθμός και σαν τέτοιος εμφανίζεται και στον Όμηρο στις επικλήσεις των θεών (ώ Ζευ, Αθηνά, Απόλλων).

Στην Ορθόδοξη χριστιανική πίστη υπάρχει επίσης η δυνατή συμβολική του 3 η Αγία Τριάδα, στην οποία έχει ορισθεί το Σύμβολο της Πίστεως και συνοψίζεται ως εξής: Ο Πατήρ είναι η μοναδική αρχή, η Συνείδηση. Ο Υιός βούληση του Πατρός, γεννηθείς εκ του Πατρός και ίσος με Αυτόν, το Άγιο Πνεύμα, (Σοφία του πατρός), εκπορευομένη από Αυτόν και τα τρία δε αυτά πρόσωπα είναι ένας Θεός. Οι σχέσεις που συνιστούν διαφοροποίηση στις 3 αυτές προσωπικότητες είναι η πατρότης, η Υιική σχέση και η εκπόρευση.

Συμβολίζει τον κόσμο τον πλασθέντα από την δημιουργική αρχή από την ύλη, είναι ο πρώτος περιττός, είναι τέλειος αριθμός γιατί έχει αρχή, μέση και τέλος, γέννηση, ζωή και θάνατο (1+1+1). Ως γνωστόν ο Πυθαγόρας παριστάνει τον κόσμο με το ορθογώνιο τρίγωνο και το γνωστό Πυθαγόρειο θεώρημα.

Οι Πυθαγόρειοι τον έβλεπαν ως πρώτο αληθινό αριθμό. Είναι ένα σύνολο που αντιπροσωπεύει την αρχή, τη μέση και το τέλος. Ο αριθμός αντιπροσωπεύει τον αρχή όλων που είναι ολόκληρα και τέλεια, τις τρεις διαστάσεις, και την τριμερή ψυχή.

Ο αριθμός υπονοεί επίσης από το Παρελθόν, το Παρόν και το Μέλλον . Ενσωματώνει τη φρόνηση και την πρόβλεψη, επειδή οι άνθρωποι που εξετάζουν και τα τρία μέρη του χρόνου θα επιλέξουν ένα σωστό σχέδιο δράσης.

Η γνώση αντιπροσωπεύθηκε επίσης από την τριάδα, όπως ήταν οι δυνάμεις της προφητείας και της μοίρας. Για να συσχετίσουν την τριάδα με τις προφητείες, οι χρησμοί στα μαντεία στην αρχαιότητα γινόταν σε κοιλώματα που υποστηριζόταν σε έναν τρίποδα.

Δυνάμει της τριάδας, η ενότητα και η ποικιλομορφία αυτού που είναι αποτελούμενου, επιστρέφει στην αρμονία. Ο πρώτος περίεργος, άρρεν αριθμός.

Για τον αριθμό λοιπόν τρία, ο Ιάμβλιχος λέει, ότι είναι εξαιρετικού κάλλους και ευσχημοσύνης σε σύγκριση με όλους τους άλλους, επειδή κατέστησε τις δυνάμει ιδιότητες της μονάδας σε ενεργεία, εκφράζοντας την αναλογία, τη συνένωση και την αποτέλεση.

Είναι δηλαδή ο πρώτος ενεργεία, επειδή υπερτερεί του ίσου και έχει κάτι περισσότερο από το ίσο στο ένα μέρος του (η μονάδα =1, η δυάδα =1+1, η τριάδα=1+2), ενώ το εξαιρετικό σε αυτόν είναι ότι αποτελεί τη συνέχεια των δύο πρώτων αιτιών και βεβαίως τη σύνθεση αμφοτέρων.

Ο Ανατόλιος τον αποκαλεί “πλήρη” επειδή δείχνει τα πάντα και την αρχή και το μέσον και το τέλος, και για τον λόγο αυτό, όταν επαινούν τα υπέρμετρα τον χρησιμοποιούν ως πρόθεμα (τρισευτυχής ή τρισευδαίμονας), ενώ ο Νικόμαχος τον θεωρεί ως την έναρξη των αριθμών και το θεμέλιο της γεωμετρίας. Ο Νικόμαχος επίσης είναι αυτός που κάνει αναφορά στον αριθμό των σπονδών που οι άνθρωποι πρέπει κάνουν, αν επιθυμούν να εκπληρωθούν οι προσευχές τους.

Επίσης σημαντικό είναι πως ο αριθμός 3 απέκτησε επιτακτική σημασία και στην γλώσσα ως: τρισμάκαρ, τρικυμία, τρισκατάρατος, τρισευλογημένος, τρισευτυχισμένος.

Advertisement