ΠΡΟΣ ΕΘΝΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΠΗΓΩΝ ΝΕΡΟΥ από την παγκόσμια διακυβέρνηση

Advertisement

WATERΟ Σατανάς προετοιμάζει κατάλληλα τα τάγματα των σκοτεινών αγγέλων του και των άθλιων πιστών του για τους άγριους καιρούς που έρχονται…

Σύμφωνα με τις ισχύουσες μέχρι τινός απόψεις της νομικής Υδρολογίας ενός κλάδου της επιστήμης της διαχείρισης των υδάτων η οποία ασχολείται με τις μεθόδους απονομής, χρήσης και διατήρησης δικαιωμάτων νερού από επιφανειακές πηγές τα δικαιώματα χρήσης νερού για μεν τα επιφανειακώς ρέοντα ρεύματα ύδατος αποδίδονται κατά προτεραιότητα στο παρόχθιο ιδιόκτητη της εδαφικής έκτασης (riparian right) δια δε το υπό μορφή υδροφόρου κοιτάσματος εν υπογείω κατάσταση ρέον ύδωρ στον ιδιοκτήτη του εδάφους το οποίο υπέρκειται της θέσης του υδροφόρου κοιτάσματος.
Για την δεύτερη περίπτωση των υπογείως ρεόντων υδάτων άτινα διασταυρώνουν με ισχυρές ροές τα όρια των επιφανειακών ιδιοκτησιών έχουν αναπτυχθεί και άλλα δόγματα πλην εκείνου του ιδιοκτήτη του υπερκειμένου εδάφους ένα εκ των οποίων γνωστό ως κανόνας της εύλογου χρήσης ορίζει ότι ο ιδιοκτήτης του υπερκείμενου εδάφους αποκτά δικαιώματα επαρκή για τις υδρευτικές ανάγκες του. Ενας αριθμός άλλων παρόμοιων δογμάτων εφαρμόσθηκαν κατά καιρούς σε διάφορες χώρες και φέρονται με ονόματα εξαρτημένα από την χώρα στην οποία εφαρμόζονται.
Σε κάθε περίπτωση η συνολική παροχή νερού που αντλείται από μια ομάδα ιδιοκτητών γης δεν πρέπει να υπερβαίνει την ποσότητα της διήθησης στην οποία υπόκειται το υδροφόρο στρώμα από το ποσοστό της βροχής το οποίο διεισδύει στο υπέδαφος και αναπληρώνει την ποσότητα του νερού που αντλήθηκε.
Όλες αυτές οι διατάξεις περί δικαιωμάτων χρήσης ύδατος που ισχύουν στις διάφορες χώρες και οι οποίες με μικρές διαφοροποιήσεις απονέμουν τα δικαιώματα χρήσης νερού στον παρόχθιον γείτονα για τα ρέοντα ύδατα ή στον ιδιοκτήτη της υπερκείμενης γης για τα εν υδροφόρω κατάσταση τελούντα εντός του υπεδάφους τείνουν να καταργηθούν σύμφωνα με τα σχέδια της παγκόσμιας διακυβέρνησης. Με την τροποποίηση αυτή της ισχύουσας υδρολογικής νομοθεσίας για το σύνολο των χωρών του πλανήτη (όσες υπακούουν στην παγκόσμια σιωνιστική διακυβέρνηση) όλες οι πηγές νερού ανήκουν στο κράτος δηλαδή στο σύνολό τους κρατικοποιούνται και το κράτος θα διαθέτει τα δικαιώματα χρήσης νερού κατά το δοκούν στους εκλεκτούς του ή θα τα πωλεί σε διάφορες επιχειρήσεις.
Το αποτέλεσμα θα είναι ότι δεν θα υπάρχει δυνατότητα να κατασκευάσει κάποιος φρέαρ υδροληψίας στο κτήμα του ούτε να φτιάξει μια δέση για υδροληψία από ποτάμι. Οι εκτάσεις στις οποίες θα αφορούν οι αποφάσεις πώλησης ή μίσθωση δικαιωμάτων, ύδατος από τους κατά τόπους πράκτορες της παγκόσμιας διακυβέρνησης θα κυμαίνονται ανάλογα με τις προθέσεις της παγκόσμιας ελίτ π.χ. πωλούνται ή παραχωρούνται στον Χ τα δικαιώματα χρήσης επιφανειακού και υπόγειου νερού της περιοχής της Θεσσαλίας που σημαίνει ότι ουδείς μπορεί να διανοίξει φρέαρ υδροληψίας ή να κατασκευάσει έργο υδροληψίας από χείμαρρο παρά μόνο μετά από άδεια του κατέχοντος το δικαίωμα 
Παράδειγμα στις ΗΠΑ τα δικαιώματα χρήσης νερού ολόκληρης της πολιτείας του Κολοράντο παραχωρήθηκαν σε ένα ιδιοκτήτη πετρελαιοπηγών από κοινού με κάποιον πρώην περιβαλλοντολόγο.
Το σχέδιο για την αποδοχή του οποίου, από τους λαούς των διαφόρων χωρών θα υποστηρίζεται από τα ΜΜΕ φερέφωνα της παγκοσμιοποίησης ότι τίθεται σε εφαρμογή λόγω ανεπάρκειας των πηγών νερού άποψη η οποία βάσει των θεωριών της υδρολογίας δεν ισχύει. Το αποτέλεσμα θα είναι αποστράγγιση του χρήματος των λαικών στρωμάτων από τους κεφαλαιοκράτες της παγκοσμιοποίησης.
Και ενώ οι κεφαλαιοκράτες της παγκόσμιας διακυβέρνησης θα απολαμβάνουν τεράστια κέρδη εκατομμύρια άνθρωποι θα πεθάνουν από την έλλειψη νερού η τιμή του οποίου θα αυξάνεται κατά βούληση από την ελίτ.
Για να δικαιολογήσουν την εφαρμογή του σχεδίου κρατικοποίησης των πηγών νερού οι πεφωτισμένοι της παγκόσμιας διακυβέρνησης επιβάλλουν στο οργανισμό τους τον ΟΗΕ να συντάξει διεθνή μελέτη που να δείχνει ανεπάρκεια των πηγών νερού για τις ανάγκες του πλανήτη.
Σύμφωνα με μια τέτοια μελέτη κατά τα επόμενα χρόνια θα ξεκινήσουν πόλεμοι για την διεκδίκηση των δικαιωμάτων για τα εναπομείναντα κοιτάσματα υπογείου και επιφανειακού νερού. Το πόσιμο νερό λέει η αναφορά του ΟΗΕ είναι μια πηγή που ολοένα στερεύει και η παγκόσμια ειρήνη βρίσκεται οριστικά σε κίνδυνο καθώς δεν θα αργήσει ο καιρός που τα διψασμένα έθνη θα πέσουν με βία πάνω στα όποια αποθέματα θα έχουν απομείνει.
Ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών κήρυξε το 1998 «Διεθνές έτος των ωκεανών» τονίζοντας έτσι τη σημασία που αποδίδει η παγκόσμια κοινότητα στον όγκο νερού των ωκεανών της γής . Αναμφίβολα η ηγεσία του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών καθώς και οι εντολοδότες τους η παγκόσμια ελίτ γνωρίζουν καλά την τεράστια σημασία της πάλης του ανθρώπου για τη διεκδίκηση του λιγοστού νερού της γης. Βλέπουν πόσο καταστροφική θα είναι η επαπειλούμενη μείωση του νερού.
Και ναι μεν τα νερά των ποταμών Τίγρη και Ευφράτη δεσμεύονται με φράγματα από την Τουρκία προκαλώντας έλλειψη αρδευτικού νερού στις γειτονικές χώρες από τις οποίες διέρχονται οι ποταμοί αυτοί αλλά το φαινόμενο αυτό είναι μεμονωμένο και οφείλεται στο γεγονός ότι η διεθνής κοινότητα έχει στους κόλπους της μια χώρα ληστών και σφαγέων που δεν υπακούει στους κανόνες του διεθνούς δικαίου.
Νερό όμως υπάρχει παντού, οι μεγάλοι ποταμοί και οι παραπόταμοι τους εξακολουθούν να διαρρέουν τεράστιες ποσότητες γλυκού νερού στις θάλασσες. Οι λίμνες και τα ρεύματα διηθούν τεράστιες ποσότητες νερού και η σημερινή υψηλή τεχνολογία διαθέτει μεθόδους εξυγίανσης για τα υδάτινα στρώματα που υπέστησαν κάποιο είδος μόλυνσης .
Εν τούτοις δραματικές αλλαγές προβλέπεται να σημειωθούν στο πρόβλημα της ύδρευσης των λαών μετά την εφαρμογή του σχεδίου κρατικοποίησης των πηγών νερού. Το ερώτημα είναι αν μπορεί να βασίζεται ο λαός στις κυβερνήσεις για την προμήθεια επαρκούς πόσιμου και αρδευτικού νερού για τις ανάγκες του.
Ο Σατανάς προετοιμάζει κατάλληλα τα τάγματα των σκοτεινών αγγέλων του και των άθλιων πιστών του για τους άγριους καιρούς που έρχονται. Ο Σατανάς και οι εκπρόσωποι του γνωρίζουν καλά τις προφητείες που μιλούν για καταστροφικές ξηρασίες για θάλασσες αίματος και για εξαφάνιση του πόσιμου νερού. Πράγματι ο Σατανάς και οι άνθρωποι που θα κάνουν την αλλαγή είναι αυτοί που σχεδίασαν και μηχανεύονται όλες αυτές τις καταστροφές.
Όπως αναφέρεται σε δημοσιεύματα σχετικά με την επερχόμενη Μεγάλη Δίψα, οι πιο πλούσιοι από τους Iliuminati έχουν ήδη αρχίσει να αγοράζουν μετοχές σε εταιρίες που διαχειρίζονται νερά. Επίσης έχουν ήδη αγοράσει τεράστιες εκτάσεις γης στο Κολοράντο και σε άλλα μέρη όπου γνωρίζουν ότι υπάρχουν υπόγεια ύδατα. Περιμένουν να βγάλουν τόνους δολαρίων από την πλάτη των δυστυχισμένων που θα πληρώνουν όσο – όσο για λίγο νερό.
Ενας από αυτούς είναι ένας δισεκατομμυριούχος πρώην Δ/ντής του Περιβαλλοντικού Προγράμματος του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών . Σήμερα είναι ο βασικός μέτοχος και Διευθύνων Σύμβουλος της Οντάριο Χάιντρο της μεγαλύτερης εταιρίας υδάτων του Καναδά.
Ακόμη έχει αγοράσει χιλιάδες στρέμματα γης στην αραιοκατοικημένη και αχανή Μπάκα Γκράντε μια περιοχή στη Δυτική Αμερική.
Ετσι αυτός και οι συνεργάτες του κατέχουν σήμερα δικαιώματα νερού που μπορούν να επηρεάσουν την τύχη όλης της πολιτείας του Κολοράντο και άλλων γειτονικών περιοχών . Όταν θα χτυπήσει η συμφορά και οι άνθρωποι σ΄αυτές τις πολιτείες θα πεθαίνουν από την έλλειψη νερού θα εκλιπαρούν τον Στρόνγκ και την παρέα του . Θα γονατίζουν μπροστά στο πρώην στέλεχος του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών και θα παρακαλούν για δυο σταγόνες καθαρό νερό.
Η πώληση της ΕΥΔΑΠ
Αν επιχειρήσουμε να εφαρμόσουμε τις ανωτέρω θεωρίες στην περίπτωση της πώλησης της ελληνικής εταιρίας ύδρευσης και αποχέτευσης προκύπτουν τα εξής συμπεράσματα.
Η εταιρία υδάτων διαθέτει κεφαλαιοκρατική αξία τριών τύπων
Α) αξία έργων υδροληψίας φραγμάτων κλπ.
Β) αξία έργων διανομής αγωγός Μόρνου κλπ. και βελτίωση της ποιότητας του νερού (διϋλιστήρια)
Και Γ) νομικά δικαιώματα επι του νερού στις πάσης φύσεως υδροληψίες και πηγές ολόκληρης της ελληνικής επικράτειας.
Για το σχέδιο εθνικοποίησης όλων των πηγών νερού φαίνεται ότι είναι ενήμερη η ελληνική κυβέρνηση η οποία την τελευταία περίοδο έχει με διάφορες αποφάσεις αναβιβάσει σε 9 τα αιτούμενα δικαιολογητικά γι έκδοση αδείας γεωτρήσεως πολύ περισσότερα από τα δικαιολογητικά τα αναγκαία για έκδοση άδειας κατασκευής πολυωρόφου κτιρίου.
Υπο τις ισχύουσες διατάξεις τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για να κατασκευάσει ενας αγρότης γεώτρηση υδροληψίας στο κτήμα του είναι τα επόμενα:
Τοπογραφικό διάγραμμα σε κατάλληλη κατά περίπτωση κλίμακα.
Θεωρημένο αντίγραφο νόμιμου τίτλου.
Νόμιμη εξουσιοδότηση εκπροσώπησης.
Βεβαίωση αδυναμίας εξυπηρέτησης από Ο.Τ.Α. ή και φορέα συλλογικού δικτύου στην περιοχή.
Βεβαίωση οικείου δήμου για την απόσταση των δημοτικών υδροληψιών από τη θέση του έργου.
Επαρκή στοιχεία γεωλογικής μελέτης.
Για την ανόρυξη γεωτρήσεων τεχνική έκθεση.
Γενική περιγραφή του έργου.
Απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων με συνημμένη την εγκεκριμένη Μ.Π.Ε.
Γράφει ο Αριστείδης Μπαρούνης

ΠΗΓΗ

Ιαπωνικός δορυφόρος “φυλάκισε” τη σκιά της Σελήνης πάνω στη Γη (φωτό)

Advertisement

 Όταν η Σελήνη επισκίασε τον Ήλιο, αφήνοντας ίχνη σκότους πάνω από την Αμερική πριν από περίπου δέκα ημέρες, εκατομμύρια άνθρωποι κοίταξαν ψηλά στον ουρανό για να γίνουν μάρτυρες ενός από τα πιο εντυπωσιακά φαινόμενα που μπορεί να μας χαρίσει η φύση.

Ωστόσο, υπήρχαν και κάποιοι ακόμα πιο τυχεροί που παρακολούθησαν την δακτυλιοειδή έκλειψη Ηλίου από το διάστημα και είδαν τα λαμπερά χρώματα της Γης να καλύπτονται με μια μικρή μαύρη «κηλίδα».


Ιαπωνικός δορυφόρος «φυλάκισε» τη σκιά της Σελήνης καθώς έριχνε το «βάρος» της στο βόρειο Ειρηνικό σε ένα ραντεβού με την αμερικανική ήπειρο. Και μπορεί η σκιά να φαίνεται αμελητέα από το διάστημα συγκριτικά με την επιφάνεια της Γης δεν θα πρέπει όμως να μένουμε με την εντύπωση ότι η Σελήνη είναι απλώς ένας μικροσκοπικός βράχος στον ουρανό.
 

Στην πραγματικότητα ξεπερνάει σε μέγεθος το ¼ του μεγέθους της Γης, ωστόσο η εγγύτητα της στον πλανήτη μας και το γεγονός ότι ο Ήλιος δεν καλύφτηκε πλήρως από τη Σελήνη, έκαναν τη σκιά να μοιάζει με μια μελανιά στην επιφάνεια της Γης.

Το φαινόμενο της δακτυλιοειδούς έκλειψης έγινε ορατό αρχικά σε χώρες της Ασίας και στη συνέχεια στις ΗΠΑ ενώ το «δαχτυλίδι της φωτιάς» έγινε ορατό για διάστημα 5 λεπτών σε κάθε σημείο.

ΠΗΓΗ

Ευρωπαϊκή… απόβαση στα φεγγάρια του Δία

Advertisement

Η ESA ανακοίνωσε την έγκριση της αποστολής Juice που θα μελετήσει τρεις δορυφόρους του πλανήτη
Ευρωπαϊκή... απόβαση στα φεγγάρια του Δία
Η ευρωπαϊκή αποστολή Juice αναμένεται να ξεκινήσει το ταξίδι της προς τα φεγγάρια του Δία το 2022
Η Eυρωπαϊκή Διαστημική Υπηρεσία (ESA) ανακοίνωσε την Τετάρτη την έγκριση της φιλόδοξης αποστολής Juice, η οποία θα μελετήσει από κοντά τρεις μεγάλους δορυφόρους του Δία που πιστεύεται ότι κρύβουν υπόγειους ωκεανούς, μέσα στους οποίους ενδέχεται να έχει εμφανιστεί μικροβιακή ζωή.

Αναχώρηση (πιθανώς) το 2022

Οι 19 χώρες-μέλη της ESA, ανάμεσά τους και η Ελλάδα, συναντήθηκαν στο Παρίσι και υπερψήφισαν την πρόταση για το Juice (JUpiter ICy moon Explorer, εξερευνητής των παγωμένων φεγγαριών του Δία), το οποίο θα μπορούσε να αναχωρήσει το 2022 για να φτάσει στο σύστημα του Δία οκτώ χρόνια αργότερα.

Η φιλόδοξη αποστολή επελέγη έπειτα από πενταετή διαγωνισμό για το επόμενο διαστημικό εγχείρημα «μεγάλης κλάσης» της Ευρώπης.

Το σκάφος, κόστους ενός δισ. ευρώ και βάρους σχεδόν πέντε τόνων, θα πετάξει σε μικρή απόσταση από την Καλλιστώ και την Ευρώπη, πριν τεθεί τελικά σε τροχιά γύρω από τον Γανυμήδη. Και τα τρία φεγγάρια καλύπτονται σε όλη τους την επιφάνεια από πάγο νερού, ωστόσο οι πλανητολόγοι υποψιάζονται ότι κάτω από το παγωμένο κάλυμμα υπάρχουν μεγάλες ποσότητες υγρού νερού λόγω της θερμότητας που απελευθερώνουν γεωλογικές διαδικασίες.

Βασικός στόχος της αποστολής θα ήταν να εκτιμήσει την «κατοικησιμότητα» αυτών των πιθανών υδάτινων κόσμων, δηλαδή το δυναμικό τους να φιλοξενούν βιολογικά συστήματα.

Συνολικό κόστος 1,1 δισ. ευρώ

Η ESA έχει προϋπολογίσει το κόστος στα 830 εκατ. ευρώ, σύμφωνα όμως με το BBC το ποσό αυτό δεν περιλαμβάνει το κόστος των 11 επιστημονικών οργάνων, τα οποία θα κατασκευαστούν από χώρες- μέλη. Το συνολικό κόστος για την κατασκευή, την εκτόξευση και τη λειτουργία του σκάφους μέχρι το 2033 εκτιμάται ότι θα αγγίξει τα 1,1 δισ. ευρώ.

To Juice έρχεται αρκετές δεκαετίες μετά την ιστορική αποστολή Galileo της NASA, η οποία αναχώρησε για τον Δία το 1989 και αυτοκαταστράφηκε στην ατμόσφαιρα του πλανήτη το 2003.

Κυρίως για λόγους κόστους, η NASA έχει αποφασίσει να μην συμμετάσχει στην αποστολή της ESA.

Μετά την οριστική του έγκριση το Juice αναμένεται να μετονομαστεί Laplace προς τιμήν του γάλλου αστρονόμου και μαθηματικού Πιέρ-Σιμόν Λαπλάς.

ΠΗΓΗ

Επιβεβαιώθηκε από μια νέα μελέτη η κοσμολογική σταθερά του Αϊνστάιν

Advertisement

Τα αποτελέσματα που προέκυψαν από παρατηρήσεις που πραγματοποιήθηκαν με το Τηλεσκόπιο των 10 μέτρων του Νότιου Πόλου  (SPT), φαίνεται να επιβεβαιώνουν τη φύση της σκοτεινής ενέργειας, ότι δηλαδή η κοσμολογική σταθερά του Αϊνστάιν είναι πραγματική, και ότι επίσης βρίσκονται κοντά στον υπολογισμό της ακριβούς μάζας όλων των τύπων των νετρίνων .
Einstein-s-Cosmological-Constant-Confirmed-by-New-Study
Το Τηλεσκόπιο του Νότιου Πόλου
Αυτά τα στοιχεία είναι ακόμη πιο εντυπωσιακά αν λάβουμε υπόψη ότι ο όγκος των δεδομένων του SPT σε αυτή τη μελέτη είναι ένα κλάσμα μόνο του συνόλου των δεδομένων που λήφθηκαν από το τηλεσκόπιο μέχρι σήμερα. Σύμφωνα με τους ειδικούς, η έρευνα έλαβε υπόψη τις πληροφορίες σχετικά από 100 μόνο από τα 500 σμήνη των γαλαξιών, που ανέλυσε το Παρατηρητήριο.

Οι επιστήμονες, που ανήκουν στο Κέντρο για την Αστροφυσική του Χάρβαρντ (CfA), λένε ότι τα νέα αποτελέσματα είναι πολύ σημαντικά, επειδή φαίνεται να επιβεβαιώνουν ότι η σκοτεινή ενέργεια είναι πράγματι αληθινή και ότι οφείλεται στην ενέργεια του κενού. Οι αστροφυσικοί πιστεύουν ότι η σκοτεινή ενέργεια είναι η αιτία που της ολοένα και πιο γρήγορης διαστολής του Σύμπαντος.
Αν αυτή η επιτάχυνση δεν υπήρχε, τότε το Σύμπαν θα έπρεπε να είχε αρχίσει να καταρρέει πάλι στον εαυτό του – κάτω από τη δύναμη της βαρύτητας – πολύ καιρό πριν. Αντί όμως η διαστολή να επιβραδύνεται, αυτή έχει έναν επιταχυνόμενο ρυθμό, γεγονός που είναι αδύνατο κάτω από το πρίσμα όσων γνωρίζουμε σήμερα για τους νόμους της φυσικής (εκτός κι εάν υπάρχει μια άλλη άγνωστη δύναμη που συμμετέχει σε αυτή την επιταχυνόμενη διαστολή).
“Όταν θα έχουμε τα πλήρη στοιχεία του SPT θα είμαστε σε θέση να βάλουμε εξαιρετικά αυστηρούς περιορισμούς για τη σκοτεινή ενέργεια και, ενδεχομένως, να καθορίσουμε τη μάζα των νετρίνων,” ανέφερε ο Bradford Benson από το Ινστιτούτο Kavli για την κοσμολογική φυσική στο Σικάγο.

Ο Bradford Benson παρουσίασε τα  αποτελέσματα του SPT κατά τη συνάντηση της Αμερικανικής Ένωσης Φυσικής  στην Ατλάντα.  Ο ίδιος εξήγησε ότι τα δεδομένα από το τηλεσκόπιο του Νότιου Πόλου έχουν αυξηθεί με μετρήσεις ακτίνων Χ από δορυφόρους που βρίσκονται σε τροχιά της Γης.

«Αυτή τη στιγμή, η εμπροσθοφυλακή της παρατηρησιακής φυσικής είναι η κοσμολογία. Παρατηρούμε σημάδια της σκοτεινής ενέργειας, της σκοτεινής ύλης, και τον πληθωρισμό στο νεαρό σύμπαν, αλλά δεν καταλαβαίνουμε κάποια από αυτά. Η αποστολή του τηλεσκόπιου του Νότιου Πόλου  έχει σκοπό να δώσει ορισμένες απαντήσεις» πρόσθεσε ο Antony Stark του ίδιου Κέντρου για την Αστροφυσική.
Μεταξύ των άλλων η σκοτεινή ενέργεια θα μπορούσε να είναι μια εκδήλωση της κοσμολογικής σταθεράς του Αϊνστάιν, ένας παράγοντας που ο Αϊνστάιν εισήγαγε στη γενική σχετικότητα για να μπορέσει να την συμβιβάσει με την άποψη του για ένα στατικό Σύμπαν.
Μια διαφορετική εξήγηση για την επιταχυνόμενη διαστολή του Σύμπαντος θα μπορούσε να είναι η ιδέα ότι η δύναμη της βαρύτητας δρα κατά αντίθετο τρόπο σε μεγάλες αποστάσεις. Δηλαδή, αντί να έλκει οδηγεί στην απώθηση των μεγάλης κλίμακας κοσμικών δομών.
«Τα σμήνη των γαλαξιών είναι τα ασύλληπτης μεγάλης μάζας αντικείμενα στο σύμπαν, και επομένως μπορεί να είναι οι “αποτελεσματικοί ανιχνευτές” για τη μελέτη της φυσικής στις μεγαλύτερες κλίμακες του σύμπαντος», καταλήγει ο επικεφαλής της έρευνας John Carlstrom.

Η απαράμιλλη ευαισθησία και η ανάλυση των χαρτών της Μικροκυματικής Ακτινοβολίας Υποβάθρου (CMB) από το τηλεσκόπιο του Νότιου Πόλου μας προσφέρει την πιο λεπτομερή εικόνα του νεαρού σύμπαντος, ενώ συγχρόνως μας επιτρέπει να βρούμε όλα τα μεγάλα σμήνη στο μακρινό σύμπαν, εξηγούν οι επιστήμονες.
Ο αριθμός των σμηνών που διαμορφώθηκαν κατά τη διάρκεια της ιστορίας του σύμπαντος εξαρτάται από τη μάζα των νετρίνων αλλά και την επίδραση της σκοτεινής ενέργειας για την αύξηση αυτών των κοσμικών δομών.
Τα νετρίνα είναι από τα πιο άφθονα σωματίδια στο σύμπαν. Για παράδειγμα περίπου ένα τρισεκατομμύριο νετρίνα περνούν μέσα από το σώμα μας κάθε δευτερόλεπτο, αν και δεν είναι εύκολο να τα παρατηρήσουμε, επειδή αλληλεπιδρούν σπάνια με την «κανονική» ύλη.
Η ύπαρξη των νετρίνων είχε προταθεί το 1930 και εντοπίστηκαν για πρώτη φορά 25 χρόνια αργότερα, αλλά η ακριβής μάζα τους παραμένει άγνωστη. Αν είναι πολύ μεγάλη θα μπορούσε να επηρεάσει σημαντικά τον σχηματισμό των γαλαξιών και των γαλαξιακών σμηνών.
Η ομάδα του SPT έχει τοποθετήσει τώρα αυστηρά όρια για τις μάζες των νετρίνων, και μάλιστα αυτές προσεγγίζουν τις προβλέψεις που προκύπτουν από τις μετρήσεις της σωματιδιακής φυσικής. Κάτι που μας δείχνει ότι πρέπει να είναι σωστές.

ΠΗΓΗ

Τα μεγαλύτερα ερευνητικά κέντρα της Ευρώπης συναντώνται στο νέφος

Advertisement

Helix Nebula

Τα δεδομένα που παράγει ο Μεγάλος Επιταχυντής Αδρονίων απαιτούν ασύλληπτη επεξεργαστική ισχύ
Τα δεδομένα που παράγει ο Μεγάλος Επιταχυντής Αδρονίων απαιτούν ασύλληπτη επεξεργαστική ισχύ   (Φωτογραφία:  ΑΠΕ )
Κοινοπραξία που σχημάτισαν τρία από τα σημαντικότερα επιστημονικά κέντρα της Ευρώπης -ο οργανισμός πυρηνικής έρευνας CERN, το εργαστήριο μοριακής βιολογίας EMBL και η διαστημική υπηρεσία ESA- αναπτύσσει μια νέα πλατφόρμα υπολογιστικού νέφους με την ονομασία Helix Nebula.

Όπως αναφέρει την Παρασκευή το πρακτορείο Reuters, το νέφος θα αναλάβει να επεξεργαστεί τους ωκεανούς δεδομένων που προκύπτουν από μεγάλα ερευνητικά προγράμματα. Έπειτα από μια πιλοτική φάση που θα διαρκέσει δύο χρόνια, θα προσφέρει τις υπηρεσίες του και σε εταιρικούς πελάτες.

Το υπολογιστικό νέφος, μια ιδέα που προωθούν τα τελευταία χρόνια οι μεγάλες εταιρείες πληροφορικής, αφορά τις υπηρεσίες λογισμικού που τρέχουν σε κεντρικούς διακομιστές, αντί στους υπολογιστές των ίδιων των χρηστών. Οι συνδρομητές του Helix Nebula, για παράδειγμα, θα στέλνουν τα δεδομένα τους για επεξεργασία στα συστήματα της ίδιας της πλατφόρμας, αντί να τα αποθηκεύουν και να τα αναλύουν σε δικούς τους υπολογιστές.

Για τη δημιουργία της νέας πλατφόρμας, τα τρία επιστημονικά κέντρα συνεργάζονται με 13 εταιρείες δικτύων, ανάμεσά τους η ισπανική Telefonica, η γαλλική Thales και η βρετανική Logica.

«Η πανευρωπαϊκή αυτή συνεργασία που συνδέει τα ακαδημαϊκά ιδρύματα με τη βιομηχανία […] θα ενθαρρύνει την καινοτομία και θα δημιουργήσει νέες εμπορικές αγορές» αναφέρει ανακοίνωση του CERN, του οργανισμού όπου εφευρέθηκε τη δεκαετία του 1990 ο Παγκόσμιος Ιστός.

Το CERN χρειάζεται όσο γίνεται περισσότερη επεξεργαστική ισχύ προκειμένου να αναλύσει τα δεδομένα του Μεγάλου Επιταχυντή Αδρονίων (LHC). Τεράστια ποσά πληροφορίας, αποθηκευμένα σε δεκάδες χιλιάδες σκληρούς δίσκους, πρέπει να αναλύονται κάθε μήνα από επιστήμονες σε όλο τον κόσμο.

Ιδιαίτερα υψηλές είναι και οι απαιτήσεις του EMBL, του Ευρωπαϊκού Εργαστηρίου Μοριακής Βιολογίας, με έδρα τη Χαϊδελβέργη της Γερμανίας. Σε αυτή την περίπτωση, το Helix Nebula θα χρησιμοποιηθεί για την αποθήκευση και ανάλυση μεγάλων γονιδιωμάτων από θηλαστικά.

Όσον αφορά τη διαστημική έρευνα, η ESA συνεργάζεται με ερευνητικά κέντρα στη Γαλλία, τη Γερμανία και την Ιταλία προκειμένου να αξιοποιήσει το Helix Nebula στην ανάλυση δεδομένων γεωσκόπησης και σε γεωλογικές μελέτες.

ΠΗΓΗ

Μαντεία και Προφητεία στην Αρχαία Ελλάδα

Advertisement

Από την αρχαιότητα είναι γνωστή η επιθυμία του ανθρώπου να γνωρίσει το μέλλον, συνυφασμένη με μία εσωτερική του ανάγκηνα προσεγγίσει την αιωνιότητα, σπάζοντας το φράγμα του χρόνου, το τεκμήριο της πεπερασμένης ύπαρξής του.

Η επιθυμία αυτή ήταν συνυφασμένη με την καθημερινότητα των αρχαίων Ελλήνων και αυτό το διαπιστώνουμε από τα πολυάριθμα μαντεία που εμφανίστηκαν κατά την αρχαιότητα στον ελληνικό χώρο,

καθώς και από ιστορίες που καταμαρτυρούν την εμπιστοσύνη των ανθρώπων εκείνης της εποχής για τις προφητείες. Οι αρχαίοι Έλληνες στηριζόντουσαν στην διαφόρων μορφών μαντεία, ώστε να πάρουν συμβουλές για δημόσια πράγματα και ιδιωτικές τους υποθέσεις. Ο Ηρόδοτος αναφέρει τουλάχιστον 18 ιερά που περιείχαν μαντεία και 96 αποστολές με σκοπό την αίτηση συμβουλής από κάποιο μαντείο, εκ των οποίων οι 53 απευθυνόντουσαν στο μαντείο των Δελφών.


Η προφητεία και η μαντική τέχνη εμφανίζονται να είναι στενά συνδεδεμένες μεταξύ τους. Σύμφωνα με τους αρχαίους Έλληνες, η μαντική ήταν η επιστήμη των οιωνών (συχνά αναφέρεται αυτή η όψη της μαντικής τέχνης ως οιωνοσκοπία) και εφαρμοζόταν με ποικίλους τρόπους, όπως για παράδειγμα η ερμηνεία του πετάγματος των πουλιών.

Η ερμηνεία του πετάγματος των πουλιών ήταν τόσο διαδεδομένη, ώστε το όνομα του πουλιού «όρνις» σήμαινε «οιωνός». Ο Αριστοφάνης στις «Όρνι θες» παίζει με τη διπλή σημασία της λέξης όρνις – οιωνός. Σημασία δινόταν για την κατεύθυνση που πετούσαν τα πουλιά, για το ύψος, αλλά και τον τρόπο πετάγματός τους και σημαντικοί μάντεις της αρχαίας εποχής που αναφέρονται στον Όμηρο, όπως ο Κάλχας (Έλληνες) και ο Έλενος (Τρώες) ήταν περίφημοι για την ικανότητά τους στην ερμηνεία αυτών των οιωνών.

ΤΡΟΠΟΙ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ ΟΙΩΝΟΣΚΟΠΕΙΑΣ

Άλλοι τρόποι οιωνοσκοπίας ήταν η μελέτη των ουράνιων σημείων, των κεραυνών και των σεισμών. Ακόμα μπορούσαν να μελετήσουν και μία σταγόνα της βροχής, ενώ ιδιαίτερη σημασία έδιναν στα όνειρα, που θεωρούνταν ως τρόποι για να λάβει κανείς συμβουλές από τους θεούς, όπως γινόταν στα ιερά του Ασκληπιού. Πολλοί μάντεις της αρχαιότητας εξέταζαν τα εντόσθια των ζώων που είχαν θυσιαστεί (κυρίως το συκώτι), ή την φλόγα που έκαιγε στο βωμό του θυσιαστήριου. Γενικά, έδιναν πολύ μεγάλη σημασία στους οιωνούς, πολλές φορές μάλιστα σε τόσο υπερβολικό ίσως βαθμό, που ακόμα και ένα φτέρνισμα, μπορούσε να αποτελέσει σημάδι για κάποιο σημαντικό γεγονός, ή συμβουλή για να παρθεί μία δύσκολη απόφαση. Στη ραψωδία ζ’ της Οδύσσειας, ένα φτέρνισμα του Τηλέμαχου κάνει την Πηνελόπη να αποφασίσει να φωνάξει το ζητιάνο, που είναι ο Οδυσσέας ντυμένος με κουρέλια.


Μία ενδιαφέρουσα μορφή της τότε αρχαιότητας είναι οι προφήτες. Ως τέτοιοι χαρακτηρίζονταν οι άνθρωποι που είχαν δεχτεί από τους θεούς το χάρισμα να προφητεύουν. Οι γυναίκες προφήτισσες ονομάζονταν στην αρχαία Ελλάδα Σίβυλλες, ενώ οι άντρες ονομαζόντουσαν Βάκις. Συνέτασσαν κυρίως έμμετρες προφητείες που ερμηνευόντουσαν από κάποιους εξηγητές, όπως είναι γνωστό ότι γινόταν αργότερα στον δυτικό κόσμο με τις έμμετρες προφητείες του Νοστράδαμου. Υπήρχαν ωστόσο ανάμεσά τους και αγύρτες. Ο λαός δεν έβλεπε πάντοτε με καλό μάτι τους επαγγελματίες προφήτες. Πολλοί από αυτούς όμως, έπαιξαν σημαντικό ρόλο στην πολιτική ζωή ιδιαίτερα των Αθηνών.

ΜΑΝΤΕΙΑ

Πέρα από την οιωνοσκοπία και τους προφήτες που έγραφαν έμμετρες προφητείες, πιο επίσημη μορφή μαντείας μπορούσε να ζητηθεί από τα ιερά, όπου υπήρχε μαντείο εν ενεργεία. Υπήρχαν πολλά τέτοια μαντεία και δημιουργήθηκαν καινούργια μέχρι και τη ρωμαϊκή εποχή. Δεν είχαν όλα την ίδια φήμη. Άλλα είχαν μεγάλη εμβέλεια και άλλα είχαν πιο τοπική.


Ένα τέτοιο τοπικό μαντείο είναι εκείνο που βρισκόταν στο ιερό της θεάς Δήμητρας, στην Πάτρα της Αχαΐας. Σύμφωνα με τον Παυσανία (VII 21, 12), ζητούσαν συμβουλές από το μαντείο αυτό για θέματα υγείας. Κρεμούσαν έναν καθρέφτη με ένα λεπτό σκοινί και τον κατέβαζαν μέχρι την πηγή του μαντείου, προσέχοντας να μη βυθιστεί στο νερό, αλλά να ακουμπάει μόλις στην επιφάνειά του. Μετά από προσευχή στη θεά Δήμητρα και θυσία (καύση λιβανιού), κοίταζαν μέσα στον καθρέφτη που έδειχνε τον ασθενή νεκρό ή ζωντανό.


Μαντεία με μεγαλύτερη φήμη ήταν αυτό του Αμφιάραου (στα σύνορα της Αττικής με τη Βοιωτία), του Τροφωνίου και του Απόλλωνα στο ιερό των Βαγχιδών ή Διδύμειον (που βρισκόταν κοντά στη Μίλητο της Ιωνίας). Ο Ηρόδοτος αναφέρει, ότι ο βασιλιάς της Λυδίας Κροίσος θέλησε κάποτε να ελέγξει την αξιοπιστία των γνωστότερων μαντείων της τότε εποχής. Έστειλε απεσταλμένους στα μαντεία του Αμφιάραου, του Τροφωνίου, του Διδύμειου, των Δελφών και της Δωδώνης, ζητώντας να απαντήσουν στην ερώτηση, τι έκανε ο Κροίσος εκείνη την ώρα. Το μαντείο των Δελφών έδωσε τη σωστή απάντηση, αποκαλύπτοντας ότι ο Κροίσος έβαλε σε μια χάλκινη χύτρα να βράσουν μια χελώνα κι ένα αρνί μαζί (Ηρόδοτος 1, 48-49).


Τα δύο γνωστότερα μαντεία του αρχαίους ελληνισμού ήταν το μαντείο των Δελφών και το μαντείο της Δωδώνης. Στο μαντείο της Δωδώνης, στους πρόποδες του όρους Τόμαρος, ο Ζευς έδινε τους χρησμούς του με τη φωνή των δρυών και του ανέμου.


Οι ιερείς που υπηρετούσαν στο ναό λεγόντουσαν Σελλοί, κοιμόντουσαν επάνω στο έδαφος και δεν έπλεναν ποτέ τα πόδια τους!. Στο μαντείο υπήρχαν και τρεις προφήτισσες, οι οποίες διηγήθηκαν στον Ηρόδοτο έναν μύθο σχετικό με την αιγυπτιακή προέλευση του μαντείου.


Τα μηνύματα του Νάϊου Ζευς δινόντουσαν μέσα από τους ψιθύρους που έκανε το φύλλωμα των ιερών Δρυών του μαντείου, τους οποίους ερμήνευαν οι ιερείς. Έναν άλλο τρόπο χρησμοδότησης μαθαίνουμε από τον Στράβωνα: στο ιερό υπήρχε ένα χάλκινος λέβητας στηριγμένος σε μία κολόνα (τον λέβητα τον είχαν χαρίσει στο ιερό του Ζευς οι Κερκυραίοι). Σε μια διπλανή κολόνα υπήρχε το άγαλμα ενός παιδιού που κρατούσε ένα μαστίγιο με τριπλή χάλκινη αλυσίδα, η οποία με τον άνεμο χτυπούσε τον χάλκινο λέβητα και οι μάντεις μετέφραζαν τις δονήσεις που παραγόντουσαν από τα χτυπήματα σε χρησμούς.

ΤΟ ΜΑΝΤΕΙΟ ΤΟΥ ΑΠΟΛΛΩΝΑ ΣΤΟΥΣ ΔΕΛΦΟΥΣ

Ασύγκριτα πιο φημισμένο από κάθε άλλο μαντείο της αρχαιότητας, ήταν αυτό του Απόλλωνα στους Δελφούς. Το μαντείο τωνΜαντεία και Προφητεία στην Αρχαία Ελλάδα Δελφών αναφέρεται από τον Όμηρο στην Οδύσσεια (θ 79-81) και είναι γνωστό ότι από τον 7ο αιώνα προ Χριστού έπαιξε πολύ σημαντικό ρόλο. Δεν ήταν κάθε ημέρα ευνοϊκή για να ζητηθεί χρησμός από το μαντείο και η συνθήκη αυτή επέτεινε το γεγονός του σχηματισμού ουράς μέσα στο ιερό, ώστε να εξασφαλιστεί η προτεραιότητα στην αναζήτηση των συμβουλών του μαντείου. Εκτός από την προσφορά ενός ποσού στο μαντείο (πέλανος), που ποίκιλλε ανάλογα με το εάν ο χρησμός ζητούνταν από κάποια πόλη ή κάποιον ιδιώτη, για να εγκριθεί το κατά πόσον ο θεός ήθελε να απαντήσει σε κάποιοι ερώτημα, έπρεπε να θυσιαστεί μια κατσίκα, την οποία προηγουμένως είχαν βρέξει με κρύο νερό: εάν η κατσίκα δεν έτρεμε από το κρύο, θεωρούσαν ότι ο θεός δεν ήθελε να απαντήσει στην ερώτηση. Σε διαφορετική περίπτωση, η διαδικασία συνεχιζόταν με την είσοδο στο ναό και την παράδοση της ζητούμενης ερώτησης, η οποία είχε ήδη προετοιμαστεί από πριν σε γραπτή μορφή.


Σύμφωνα με τα υπάρχοντα αρχαιολογικά στοιχεία, ο ενδιαφερόμενος μπορούσε να εισέλθει μόνο μέχρι ένα σημείο του ναού. Στο βάθος υπήρχε το άδυτο, ένας απαγορευμένος χώρος όπου βρισκόταν η Πυθία. Η Πυθία ήταν επιλεγμένη ανάμεσα σε γυναίκες των Δελφών και ζούσε σε απομόνωση και αγνότητα. Καθόταν επάνω σε έναν τρίποδα μέσα στο άδυτο, κοντά σε μια ιερή πέτρα σε σχήμα τρούλου, που ονομαζόταν ομφαλός και συμβόλιζε το κέντρο της γης. Μέσα στο άδυτο και από μια ρωγμή του βράχου έβγαιναν αναθυμιάσεις που θεωρείται ότι προκαλούσαν μια εκστατική κατάσταση στην Πυθία. Εκείνη, καθισμένη επάνω στον τρίποδα, μασούσε φύλλα Δάφνης και έπινε νερό από την ιερή πηγή Κασσωτίδα. Κατά τη διάρκεια της έκστασης ψιθύριζε ακατάληπτα λόγια, που μετατρεπόντουσαν πιθανότατα σε έμμετρα κείμενα από τους προφήτες του ναού.

Οι περισσότεροι χρησμοί της Πυθίας ήταν σκοτεινοί και διφορούμενοι. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η ιστορία της εποίκησης του Τάραντα και η ίδρυση της πόλης από τον Φάλανθο, στα μέσα του 7ου αιώνα προ Χριστού. Ο Φάλανθος πριν ξεκινήσει ζήτησε χρησμό από το μαντείο των Δελφών και του απάντησαν πως θα κατακτούσε εδάφη και μια πόλη, όταν θα αισθανόταν βροχή κάτω από καθαρό ουρανό. Φτάνοντας στην Ιταλία είχε πολλές νίκες, αλλά δεν κατόρθωσε να καταλάβει κάποια πόλη ή εδάφη. Καθώς θεωρούσε αδύνατο να βρέξει με καθαρό ουρανό όπως έλεγε η προφητεία, ήταν απογοητευμένος και έγειρε το κεφάλι του στα γόνατα της γυναίκας του, η οποία άρχισε να ψάχνει για ψείρες στα μαλλιά του. Εκείνη τότε ξέσπασε σε κλάματα, τα οποία έβρεξαν τα μαλλιά του Φάλανθου και ξαφνικά συνειδητοποίησε το νόημα της προφητείας: τα δάκρυα της γυναίκας του ήταν σα βροχή και το όνομά της ήταν Αίθρα, δηλαδή καθαρός ουρανός. Πράγματι, την επόμενη νύχτα επιτέθηκε στον Τάραντα και κατέκτησε την πόλη.


Ένα άλλο ιστορικό παράδειγμα που συνδέεται με το μαντείο των Δελφών, είναι αυτό του Θεαγένη από τη Θάσο. Εξαιτίας της δόξας που είχε φέρει στο νησί λόγω των αθλητικών του θριάμβων, έστησαν ένα άγαλμα για να τον τιμήσουν. Μετά το θάνατό του, ένας εχθρός του Θεαγένη ερχόταν κάθε νύχτα και έδερνε με χάλκινες βέργες το άγαλμα. Λέγεται ότι το άγαλμα εκδικήθηκε την πράξη αυτή, προκαλώντας το θάνατο του ανθρώπου και τα παιδιά του δίκασαν το άγαλμα για φόνο, με αποτέλεσμα να πεταχτεί στη θάλασσα από τους κατοίκους της Θάσου. Κατόπιν, ακαρπία έπληξε τη Θάσο και οι κάτοικοί της έστειλαν ερώτηση στο μαντείο, που τους συμβούλεψε να φέρουν πίσω αυτούς που είχαν διώξει. Οι κάτοικοι της Θάσου επέτρεψαν στους εξόριστους να γυρίσουν πίσω, αλλά το κακό δε διορθωνόταν. Ρωτώντας ξανά την Πυθία, εκείνη τους απάντησε ότι ξέχασαν τη μνήμη του μεγάλου Θεαγένη. Κάποιοι ψαράδες ψάρεψαν κατά τύχη το άγαλμα μέσα από τη θάλασσα, οι Θάσιοι το τοποθέτησαν και πάλι στην αρχική του θέση και έκτοτε το τίμησαν ως θεό, ως ήρωα, ως θεραπευτή και προστάτη της Θάσου.

Μπορούμε να αποθηκεύσουμε την ενέργεια των κεραυνών;

Advertisement

Για να κατανοήσουμε το πρόβλημα, είναι απαραίτητο να καταλάβουμε τι είναι ο κεραυνός στην πραγματικότητα. Σε μια καταιγίδα, τα φορτισμένα νέφη εκκενώνουν τα φορτία τους  προς τη γη μέσα από μία γιγάντια σπίθα, την αστραπή. Αυτή η αστραπή  παράγει πολλή θερμότητα οπότε διαστέλλει στιγμιαία τον αέρα γύρω της. Όταν η αστραπή σταματάει, παύει η διαστολή του αέρα και ξαναγυρνάει πίσω, όπου συγκρούεται με τα άλλα στρώματα του αέρα, δημιουργώντας έτσι την βροντή. Αυτή η διαδικασία μπορεί να συμβεί κατά μήκος μιας αστραπής μήκους πολλών χιλιομέτρων και ο ήχος της να φθάνει πολλά χιλιόμετρα μακριά.
thunder 
Η εκμετάλλευση της ισχύος του κεραυνού ή της αστραπής θα ήταν πολύ δύσκολη έως ακατόρθωτη, δεδομένου ότι αντιπροσωπεύει μια κολοσσιαία ενέργεια που συμβαίνει στο διάστημα λίγα μικροδευτερόλεπτα, σε ένα τυχαίο ‘μονοπάτι’ και σε μια τυχαία απόσταση. Ακόμα και αν μπορούσαμε να συλλάβουμε κάποιο ποσοστό από αυτή – πώς μπορούμε να μεγεθύνουμε το χρονικό διάστημα των μικροδευτερολέπτων ώστε να τη μεταφέρουμε σε μια συσκευή αποθήκευσης; Η τεχνολογία μας σήμερα δεν το επιτρέπει, αλλά δεν είμαστε βέβαιοι για το μέλλον.

Μερικές σκέψεις
Για να αποθηκεύσετε τα τεράστια ποσά αυτής της ενέργειας θα χρειαζόμαστε πρώτα πρώτα έναν γιγάντιο πυκνωτή. Αυτός ο πυκνωτής θα πρέπει να άντεχε φορτία εκατοντάδες χιλιάδων κουλόμπ και τάση εκατομμυρίων βολτ, χωρίς να δημιουργείται σπινθήρας. Το δε μέγεθος του θα ήταν ανάλογο της απόστασης των σύννεφων από την επιφάνεια της Γης. Πραγματικά δεν θα ήταν καθόλου πρακτικός ένας τέτοιος πυκνωτής. Είναι αλήθεια ότι η σύγχρονη επιστήμη μπορεί να χρησιμοποιήσει αντί για αέρα καλύτερα διηλεκτρικά υλικά, όμως και πάλι η δομή αυτή θα εξακολουθούσε να είναι κολοσσιαία.
Αντί της αποθήκευσης της ενέργειας ίσως θα έπρεπε να προκαλέσουμε απλώς έναν κεραυνό, όταν θα χρειαζόμαστε την ενέργεια του. Υπάρχουν πολλά είδη πιθανών τρόπων για να προκαλέσουμε ένα κεραυνό ή μια εκφόρτιση (πυραύλους όπου θα δέσουμε καλώδια από χαλκό ή μεγάλα λέιζερ που θα ιονίζουν τον αέρα). Το ερώτημα που δημιουργείται είναι, τι θα τα κάνουμε τα τόσα εκατομμύρια βολτ με αρκετές χιλιάδες αμπέρ, που θα διαρκούν μόνο ένα μικρό κλάσμα του δευτερολέπτου;
Ένας πρόχειρος υπολογισμός μας δίνει τα εξής: Το ρεύμα ενός κεραυνού φτάνει τα 200.000 Ampere. Είναι ένα κολοσσιαίο ρεύμα, με μια διάρκεια της τάξης δεκάδων μικροδευτερολέπτων. Το ρεύμα αυτό όπως είπαμε πιο πάνω μπορεί να ρέει κατά τη διάρκεια αρκετών χιλιομέτρων και με ένταση ηλ. πεδίου 1 Mέγαβολτ ανά μέτρο, τελικά θα φτάνει σε δισεκατομμύρια Volts. Πρώτα από όλα ο αέρας δεν έχει τόση διηλεκτρική αντοχή και θα ιονιζόταν προτού καν  χρησιμοποιήσουμε την ενέργεια του κεραυνού.
Δεύτερον δεν τελειώνουν εδώ τα πράγματα. Πράγματι η ένταση είναι της τάξης του 1 Mεγαβόλτ ανά μέτρο, όμως μόλις συμβεί ο ιονισμός η αντίσταση γίνεται πολύ χαμηλή, οπότε η ένταση γίνεται μερικές τάξεις κάτω από το μέγεθος που χρειάστηκε για να ιονιστεί ο αέρας. Ακόμα κι αν υπάρχει ρεύμα 200.000 Α με δυναμικό 1 MV, και κράτησε μόνο για χρόνο 100 μs στα 200 kA (μη ρεαλιστικό νούμερο πάντως), τότε ψάχνετε για 20.000.000 Joule ενέργειας. Μία κιλοβατώρα (kWh) είναι ενέργεια 3,6 εκατομμύρια Joule. Δηλαδή η αστραπή παρέχει μόνο 5,5 kWh ηλεκτρικής ενέργειας. Ασφαλώς είναι πολύ μικρότερη από τη μέση ημερήσια κατανάλωση ενός σπιτιού.
Ο λόγος που είναι τόσο εντυπωσιακό το νούμερο είναι ότι η ενέργεια του κεραυνού ρέει σε ένα κλάσμα του ενός χιλιοστού του δευτερολέπτου – άφθονη ισχύς μεν, αλλά για τον χρόνο που την χρειαζόμαστε σαφώς είναι πολύ μικρή. 

Οι τελευταίες στιγμές ένος άστρου!

Advertisement

Πρόκειται για μια από τις μεγαλύτερες και φωτεινότερες εκρήξεις που έχουν καταγραφεί ως σήμερα- αν σκεφτεί κανείς ότι η ισχυρή ενέργειά της διέσχισε 3,8 δισ. έτη φωτός μέχρι να φθάσει στη Γη και τα σημάδια της παρέμειναν ορατά για δυόμισι μήνες.

   Η ακτινοβολία που εξέπεμψαν οι τελευταίες στιγμές του άστρου, καταγράφηκαν την περασμένη Άνοιξη από το Τηλεσκόπιο Burst Alert του διαστημικού ερευνητικού σκάφους Swift, το οποίο συλλαμβάνει οποιαδήποτε έκρηξη ακτινοβολίας συμβεί στον ουρανό. Οι εκλάμψεις που εντοπίζει συνήθως προέρχονται από την κατάρρευση κάποιου γηραιού άστρου- είναι δηλαδή μεμονωμένες και σύντομες.

  Η συγκεκριμένη όμως, με την την κωδική ονομασία Sw1644-57, είχε διαφορετικά χαρακτηριστικά. Το πιο περίεργο ήταν ότι παρουσίασε τέσσερις εκλάμψεις μέσα σε τέσσερις ώρες. Ηταν αυτό ακριβώς που έβαλε τους ερευνητές σε σκέψεις. «Ταίριαζε απόλυτα με αυτό που θα περιμέναμε να δούμε αν ρίχναμε ένα άστρο μέσα σε μια μαύρη τρύπα» είχε πει στο BBC ο Αντριου Λίβαν, αστροφυσικός στο Πανεπιστήμιο του Γουόρικ και επικεφαλής της ομάδας.
  Στο βίντεο που ακολουθεί, μπορείτε να δείτε πώς καταγράφηκαν οι εκλάμψεις:


Εντυπωσιακή ακτινοβολία!

   Αυτό που εντυπωσίασε τους ερευνητές του Πανεπιστημίου του Γουόρικ, ήταν τα  χαρακτηριστικά της ακτινοβολίας που συνέλαβε το Swift. «Η μόνη εξήγηση που ταιριάζει στο μέγεθος, στην ένταση, στη χρονική κλίμακα και στη διακύμανση αυτού του γεγονότος είναι ότι μια τεράστια μαύρη τρύπα στο κέντρο του συγκεκριμένου Γαλαξία τράβηξε μέσα της ένα μεγάλο άστρο και το συνέθλιψε» επεσήμανε ο κ. Λίβαν σε σχετική πανεπιστημιακή ανακοίνωση.

  Ο Γαλαξίας στον οποίο οι ειδικοί εντόπισαν το “κύκνειο άσμα” του άστρου, βρίσκεται προς τον αστερισμό του Δράκοντα και απέχει 3,8 δισ. έτη φωτός από τη Γη. Ο κ. Λίβαν θεωρεί ότι το συμβάν έγινε ορατό σε εμάς επειδή το ηλιακό μας σύστημα έτυχε να βρίσκεται προς την κατεύθυνση όπου εκτοξεύθηκε η ενέργεια. «Αφού συνέθλιψε το άστρο η στροβιλιζόμενη μαύρη τρύπα δημιούργησε δύο πίδακες ακτινοβολίας, ένας εκ των οποίων εκτοξεύθηκε κατ’ ευθείαν προς τη Γη».
  Στην παρακάτω εικόνα βλέπετε την καλλιτεχνική απεικόνιση της NASA, από τη στιγμή που η μαύρη τρύπα “καταπίνει” το άστρο:

Όταν ένα άστρο πέσει σε μαύρη τρύπα…

   Όταν ένα άστρο «καταπίνεται» από μια μαύρη τρύπα δέχεται τεράστιες βαρυτικές δυνάμεις που κυριολεκτικά το συνθλίβουν. Αρχικά επιμηκύνεται παίρνοντας ένα «σχήμα μπανάνας» όπως το αποκαλούν οι ειδικοί. Τότε η εσωτερική άκρη του, που βρίσκεται προς την πλευρά της τρύπας, περιστρέφεται πολύ πιο γρήγορα από την εξωτερική, με αποτέλεσμα το άστρο να επιμηκύνεται ακόμη περισσότερο και να παίρνει σχήμα δίσκου ο οποίος «τυλίγεται» γύρω από την τρύπα.

  Καθώς μέρος της μάζας του αρχίζει να πέφτει μέσα σε αυτήν, το άστρο συμπιέζεται ακόμη περισσότερο και απελευθερώνει τεράστια ακτινοβολία κι ετσι η μαύρη τρύπα γίνεται ορατή. Το φαινόμενο, το οποίο αποκαλείται μίνι-κβάζαρ, είναι εξαιρετικά σπάνιο, αφού υπολογίζεται ότι συμβαίνει μια φορά κάθε εκατό εκατομμύρια χρόνια σε έναν γαλαξία.

Τα Φώτα της Πόλης του Μεγάλου Αδελφού στους δρόμους των ΗΠΑ

Advertisement


High-tech σύστημα που περιλαμβάνει ηχεία, κάμερες παρακολούθησης, ειδοποιήσεις έκτακτης ανάγκης
Του Paul Joseph Watson (Prison Planet.com) / μετ. ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΟΥΡΑΝΟΣ
Τα νέα φώτα στους δρόμους που περιλαμβάνουν εφαρμογές «Εσωτερικής Ασφάλειας», όπως συστήματα ηχείων, αισθητήρες κίνησης και κάμερες παρακολούθησης είναι έτοιμα για χρήση με τη βοήθεια χρηματοδότησης από το κράτος.
Δείτε το βίντεο:

Το σύστημα Intellistreets αποτελείται από μια ασύρματη ψηφιακή υποδομή που επιτρέπει στα φώτα του δρόμου να ελέγχονται εξ αποστάσεως μέσω μιας πανταχού παρούσας Wi-Fi σύνδεσης και ενός μικροσκοπικού υπολογιστή που στεγάζεται μέσα σε κάθε φως του δρόμου, επιτρέποντας “ασφάλεια, ενεργειακή διαχείριση, συλλογή δεδομένων και ψηφιακά media“, σύμφωνα με την ιστοσελίδα ‘Illuminating Concepts.
Σύμφωνα με το βίντεο της εταιρείας στο You Tube, οι κύριες δυνατότητες των συσκευών περιλαμβάνουν “εξοικονόμηση ενέργειας, εσωτερική ασφάλεια, δημόσια ασφάλεια, έλεγχο της κυκλοφορίας, διαφήμιση, παρακολούθηση με κάμερες.”
Με όρους εφαρμογών της εσωτερικής ασφάλειας (DHS), κάθε ένα από τα φώτα περιέχει ένα σύστημα ηχείων που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη μετάδοση σημάτων έκτακτης ανάγκης, καθώς και μια οθόνη που μεταδίδει “βαθμούς ασφάλειας” (προφανώς ένα παρόμοιο σύστημα με το τόσο επικριμένο σύστημα συναγερμού τρόμου της DHS με χρωματική κωδικοποίηση), με σκοπό να δείχνει τις οδηγίες μέσω της LED βίντεο οθόνης του.

Τα φώτα περιλαμβάνουν επίσης αισθητήρες εγγύτητας που μπορούν να καταγράψουν τόσο τους πεζούς όσο και την οδική κυκλοφορία. Η βίντεο οθόνη και το σύστημα ηχείων θα χρησιμοποιηθούν επίσης για τη μετάδοση Minority Report-style διαφημίσεων, καθώς και μηνυμάτων Amber Alerts και άλλων “αστικών ανακοινώσεων”.
Με τη βοήθεια των χρημάτων επιχορήγησης από την ομοσπονδιακή κυβέρνηση, η εταιρεία ετοιμάζεται να ξεκινήσει την πρώτη εγκατάσταση του συστήματος στην πόλη του Farmington Hills στο Michigan.
Η χρήση των φώτων δρόμου, ως εργαλεία παρακολούθησης είναι ήδη μια πρακτική σε διάφορες ευρωπαϊκές χώρες. Το 2007, διέρρευσαν έγγραφα από το Υπουργείο Εσωτερικών του Ηνωμένου Βασιλείου που αποκάλυψαν ότι οι βρετανικές αρχές εργάζονται πάνω στην πρόταση να ταιριάξουν φανοστάτες με κάμερες CCTV που θα σαρώνουν με X-ray ακτίνες τους περαστικούς και θα τους «γδύνουν» προκειμένου να παγιδεύσουν «ύποπτους για τρομοκρατία».
Η ολλανδική αστυνομία ανακοίνωσε επίσης πέρυσι ότι αναπτύσσει ένα κινητό σαρωτή που θα «βλέπει μέσα από τα ρούχα των ανθρώπων και θα ψάχνει για κρυμμένα όπλα”.

Οι λεγόμενες «ομιλούσες κάμερες παρακολούθησης», που χρησιμοποιούν ένα σύστημα ηχείων παρόμοιο με το μοντέλο Intellistreets χρησιμοποιούνται ήδη στο Ηνωμένο Βασίλειο, σε πόλεις όπως το Μίντλεσμπρο για να δίνουν οδηγίες και να επιπλήττουν ανθρώπους που ρίχνουν απορρίμματα και για άλλα ήσσονος σημασίας αδικήματα. Σύμφωνα με αναφορές, μια από τις πιο κοινές φράσεις που χρησιμοποιούν για να κάνουν τους ανθρώπους να ντραπούν και να υπακούσουν στις οδηγίες είναι να μεταδίδουν το μήνυμα, «Σας παρακολουθούμε».
Η μετατροπή των φώτων του δρόμου σε εργαλεία επιτήρησης για σκοπούς Εσωτερικής Ασφάλειας θα χρησιμεύσει μόνο για να αυξήσει τις ανησυχίες ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες οδηγούνται γρήγορα σε ένα υψηλής τεχνολογίας αστυνομικό κράτος, με TSA πράκτορες που έχουν την εξουσία να ελέγχουν το πλέγμα ελέγχου, και πιο πρόσφατα με την ανακοίνωση ότι με σαρωτές TSA θα επανδρωθούν τα σημεία ελέγχου στις εθνικές οδούς, μια περαιτέρω ένδειξη ότι τα μέτρα ασφαλείας που ξεκίνησαν στα αεροδρόμια επεκτείνονται ραγδαία και στους δρόμους.
Η ικανότητα της κυβέρνησης να χρησιμοποιήσει τα φώτα του δρόμου για να μεταδίδει «ειδοποιήσεις έκτακτης ανάγκης» βρίσκεται σε άμεση συνάρτηση και με τις συνεχιζόμενες προσπάθειες να καλύψουν ραδιοφωνικές και τηλεοπτικές εκπομπές για τον ίδιο σκοπό, μέσω του Συστήματος Έγκαιρης Προειδοποίησης Εκτακτης Ανάγκης της FEMA.
Η ομοσπονδιακή κυβέρνηση επιθυμεί να εφαρμόσει ένα κεντρικό σύστημα ελέγχου όλων των επικοινωνιών, με την πρόσφατη ανακοίνωση ότι όλα τα νέα κινητά τηλέφωνα θα πρέπει να συμμορφωθούν με το πρόγραμμα PLAN (Personal Localized Alerting Network), το οποίο θα μεταδίδει ειδοποιήσεις έκτακτης ανάγκης άμεσα στα κινητά τηλέφωνα των Αμερικάνων, χρησιμοποιώντας ένα ειδικό chip ενσωματωμένο στο δέκτη. Το σύστημα θα τεθεί σε λειτουργία έως το τέλος του έτους στη Νέα Υόρκη και την Ουάσιγκτον, ενώ η υπόλοιπη χώρα προβλέπεται να ακολουθήσει το 2012.
Η έννοια της χρησιμοποίησης των φώτων δρόμου ως εργαλεία επικοινωνίας για την εκπομπή “ειδοποιήσεων” απευθείας από την ομοσπονδιακή κυβέρνηση είναι επίσης σύμφωνη με το πρόγραμμα Εσωτερικής Ασφάλειας για την εγκατάσταση των Οργουελιανών «telescreens» που παίζουν μηνύματα από την υπουργό Τζάνετ Ναπολιτάνο και άλλους αξιωματούχους του DHS στα Wal-Mart Stores σε όλη την χώρα.
Το γεγονός ότι η ομοσπονδιακή κυβέρνηση χρηματοδοτεί την εφαρμογή του «Intellistreets» δεν αποτελεί έκπληξη, δεδομένου ότι τα επεκτεινόμενα δίκτυα των καμερών παρακολούθησης πληρώνονται επίσης από επιχορηγήσεις του Υπουργείου Εσωτερικής Ασφαλείας.

Οι Μάγιας μιλούσαν με εξωγήινους

Advertisement

Οι μέχρι τώρα θεωρίες για επαφές των Μάγιας με εξωγήινους πλέον δεν είναι θεωρίες, σύντομα το Μεξικό θα αποκαλύψει ντοκουμέντα γι αυτό

Δεν το λέμε εμείς αλλά ο παραγωγός του ντοκιμαντέρ Revelations of the Mayans 2012 and Beyond, γιος του γνωστού ηθοποιού Ραουλ Τζουλια, Λεβί.
“Το Μεξικό θα αποκαλύψει κώδικες και σημαντικά ντοκουμέντα που αποδεικνύουν ότι οι Μάγια είχαν επαφή με εξωγήινους. Οι πληροφορίες αυτές θα υποστηριχτούν και από αρχαιολόγους”, δήλωσε σε ιστοσελίδα, καλώντας μάλιστα τον κόσμο που θα δει το ντοκιμαντερ να …
το πάρει στα σοβαρά.
Το Μεξικό έχει δώσει άδεια στον Τζούλια-Λεβί να κινηματογραφήσει σε μέρη άγνωστα, που δεν έχει αντικρίσει ποτέ κανείς, όπως ‘δωμάτια’ της πυραμίδας στο Καλακμούλ τα οποία δεν έχουν εξερευνηθεί ποτέ. Δεν είναι όμως η μόνη χώρα που βοηθάει τους κινηματογραφιστές του ντοκιμαντέρ. Σύμφωνα με το Ρόιτερ, η Γουατέμαλα μπορεί να μην διαθέτει απόρρητα έγγραφα για UFO, ωστόσο είναι έτοιμη να αποκαλύψει καλά κρυμμένα αρχαιολογικά μυστικά στον παραγωγό. Όπως μάλιστα είπε ο υπουργός Τουρισμού της Γουατεμάλας, Γκιγιέρμο Νοβιέγι Κεσάδα, θα το κάνει για το «καλό της ανθρωπότητας».
Τώρα βέβαια αν όλα αυτά είναι ένα πολύ καλό τρικ για να πουλήσει εισιτήρια το ντοκιμαντέρ και το Μεξικό να αυξήσει τους τουρίστες … 

ΠΗΓΗ

Τα αεροπλανα «γεννουν» βροχες και χιονια

Advertisement

Ουάσινγκτον

Ερευνητές στις ΗΠΑ υποστηρίζουν ότι η κίνηση των αεροπλάνων υπό κάποιες προϋποθέσεις προκαλεί σε τοπικό επίπεδο βροχοπτώσεις ακόμη και χιονόπτωση! Σύμφωνα με τους ερευνητές όταν τα αεροπλάνα περνούν μέσα από πολύ ψυχρά σύννεφα δημιουργούν μια αλυσιδωτή αντίδραση που έχει ως αποτέλεσμα την πρόκληση βροχής ή χιονόπτωσης.

Η κίνηση τους στα σύννεφα προκαλεί τοπικές βροχές ακόμη και χιονοπτώσεις
Τα αεροπλάνα «γεννούν» βροχές και χιόνια
Τα αεροπλάνα δημιουργούν τρύπες στα νέφη προκαλώντας βροχή

Οι «τρύπες» της βροχής

Την έρευνα, που δημοσιεύτηκε στην επιθεώρηση Science, πραγματοποίησαν επιστήμονες του Εθνικού Κέντρου Ατμοσφαιρικής Έρευνας των ΗΠΑ και των Πανεπιστημίων του Κολοράντο και του Γουαιόμινγκ .
Οι ερευνητές μελέτησαν τις επιπτώσεις που έχει η κίνηση των αεροπλάνων σε ακτίνα 100 χιλιομέτρων γύρω από αεροδρόμια μεγάλων πόλεων όπως αυτά του Λονδίνου, της Φρανκφούρτης, του Παρισιού, του Σιάτλ, του Σικάγο κ.α. Στα σύννεφα που η θερμοκρασία τους είναι από  -15 ως – 20 βαθμούς Κελσίου υπάρχουν σταγονίδια νερού που δεν έχουν προλάβει να παγώσουν και βρίσκονται ακόμη σε υγρή κατάσταση.
Οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι το πέρασμα των αεροσκαφών μέσα από αυτά τα σύννεφα και ειδικά η καθοδική και ανοδική κίνηση τους (απογείωση-προσγείωση) δημιουργούν τρύπες και κανάλια στα νέφη «πυροδοτώντας» παράλληλα τον μηχανισμό πρόκλησης βροχής ή χιονόπτωσης.

Το φαινόμενο

Όπως φαίνεται οι κινητήρες των αεροπλάνων «υποχρεώνουν» τον αέρα πίσω από τα φτερά και τις μηχανές να διασταλεί γρήγορα. Οι ερευνητές εκτιμούν ότι ο αέρας διαστέλλεται μεν αλλά παγώνει απότομα γεγονός που έχει ως αποτέλεσμα τα σταγονίδια του νερού να παγώσουν και αυτά και τελικά να πέσουν στο έδαφος είτε με την μορφή βροχής είτε με την μορφή χιονιού.

Σύμφωνα με τους ερευνητές το φαινόμενο αυτό μπορεί να προκαλέσει κάθε τύπος αεροσκάφους (επιβατηγό, ιδιωτικό, πολεμικό κλπ.) και υπολογίζουν ότι η βροχή ή το χιόνι θα πέσει τοπικά στην περιοχή μέσα σε διάστημα 90 λεπτών μετά τη διέλευση του αεροσκάφους.

ΠΗΓΗ

Το αποκρυφιστικο χρονοδιαγραμμα για την Παγκοσμια Κυβερνηση, την Παγκοσμια Θρησκεια και τον Παγκοσμιο Ηγετη

Advertisement


«Πρέπει να κινηθούμε όσο το δυνατόν γρηγορότερα προς μια Ενιαία Παγκόσμια Κυβέρνηση και μια Παγκόσμια Θρησκεία κάτω από την ηγεσία ενός Παγκόσμιου Ηγέτη».
Robert Muller, πρώην Βοηθός Γ. Γραμματέας του ΟΗΕ

Από το βιβλίο ‘Ο Τελευταίος Παγκόσμιος Δικτάτορας’ (The World’s Last Dictator) του Dwight L. Kinman (1996) :

Ποιος είναι αυτός ο Ρόμπερτ Μύλλερ; Ήταν βοηθός Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, για πάνω από σαράντα χρόνια. Τώρα είναι Πρύτανης του Πανεπιστημίου Ειρήνης στην Κόστα Ρίκα.(Σχ. ΚΟ: Ο Μύλλερ που γεννήθηκε το 1923 στο Βέλγιο, πέθανε στις 20 Σεπτεμβρίου 2010). Διατηρεί “χαμηλό προφίλ” (δεν προβάλλεται πολύ) αλλά είναι από τις σημαντικότερες προσωπικότητες του κόσμου που επινόησαν τη θρησκεία της Νέας Εποχής και τη Νέα Παγκόσμια Τάξη. Τον Απρίλιο του 1985, έβγαλε λόγο στην Εθνική Καθολική Εκπαιδευτική Ένωση στον Άγιο Λουδοβίκο του Μισσούρι των ΗΠΑ. Αποκάλυψε ότι ο «Χριστός» της Νέας Εποχής θα ανεβεί στον δισχιλιετή θρόνο του κόσμου κατά το έτος 2000, και τότε “ο άνθρωπος θα γίνει ο θεός του εαυτού του”. (Ο Ρόμπερτ Μύλλερ έχει ενστερνισθεί το αρχαίο μεγάλο ψέμα του Οφι της Εδέμ: “Εσεσθε ως θεοί … ου θανάτω αποθανείσθε”).
Κατά τον Μύλλερ όλα τα κράτη θα πρέπει να κινηθούν στην κατεύθυνση μιας Ενιαίας Κυβέρνησης, μιας Νέας Παγκόσμιας Θρησκείας, κάτω από την ηγεσία ενός Παγκόσμιου Ηγέτη. Ο κ. Μύλλερ έγραψε ένα βιβλίο με τίτλο «Η Πρώτη Κυρία του Κόσμου». Σε αυτό το βιβλίο, περιγράφει σε γενικές γραμμές τα παγκόσμια πρακτέα, που πρέπει να πραγματοποιηθούν για το άμεσο προσεχές διάστημα.
Ο Ρόμπερτ Μύλλερ είχε αποκαλύψει ότι δέχεται πληροφορίες από τον πνευματικό οδηγό ου (δαιμονικό πνεύμα), Ντζβαλ Κχουλ (Djwhal Khul), τον ‘Θιβετιανό Αφέντη’, ‘D.Κ’.
Ο Ντζβαλ Κχουλ είναι ο ίδιος πνευματικός οδηγός που διοχέτευε απόκρυφες πληροφορίες στην Alice Bailey, την ιδρύτρια της θρησκείας της Νέας Εποχής. Στο δαιμονικό της βιβλίο, «Εξωτερίκευση της Ιεραρχίας» (το οποίο κυκλοφορεί και στην Ελληνική γλώσσα), παρουσιάζει το βασικό σχέδιο του Σατανά το οποίο στοχεύει στην εγκαθίδρυση του βασιλείου του στον πλανήτη γη. Αυτό το αποκρυφιστικό βιβλίο έθεσε τα θεωρητικά θεμέλια της σημερινής θρησκείας της Νέας Εποχής, που αναπτύσσεται με κατακλυσμιαίους ρυθμούς.
Μυθιστόρημα ή τα Κρυφά Πρακτέα;
Καθώς διαβάζετε το χρονοδιάγραμμα που παρουσιάζει ο κ. Μύλλερ στο βιβλίο του, «Η Πρώτη Κυρία του Κόσμου, σίγουρα θα αναρωτηθείτε: “Μήπως αυτό το βιβλίο αποτελεί τα Σατανικά πρακτέα, το στοχό-χρονοδιάγραμμα που έχουν σχεδιάσει να πραγματοποιήσουν οι Νεοεποχίτες για το άμεσο προσεχές μέλλον;
Ο πρώην Πάπας, κλήθηκε να προσέλθει στη έδρα του ΟΗΕ και να απευθυνθεί στον Παγκόσμιο αυτό Οργανισμό τον Νοέμβριο του 1994. Η ομιλία του θα είχε τον τίτλο: “Το Έτος της Διεθνούς Οικογένειας”. Η ομιλία του αυτή δεν θα αφορούσε την παραδοσιακή οικογένεια, με μητέρα, πατέρα και παιδιά, αλλά μάλλον το έτος της «Γήϊνης οικογένειας του ανθρωπίνου γένους» που θα πρέπει να γίνει μία: «Ένας Πλανήτης – Ένας Λαός – Ένας Κόσμος – Μια Ανθρωπότητα».
Όμως ο Πάπας της Ρώμης αρρώστησε και η επίσκεψη του ματαιώθηκε. Τα κείμενα που ακολουθούν είναι τα εσωτερικιστικά πρακτέα του Μύλλερ για την χρονική περίοδο 1995 – 2000 μ.Χ, όπως ακριβώς τα διατυπώνει στο προαναφερθέν βιβλίο του.
– «Μια παγκόσμια κοινωνία που δεν θα είναι παράλυτη πια από την απόλυτη και καταχρηστική εθνική κυριαρχία». (Σχ. ΚΟ: Αυτό μου θυμίζει τα «αδύνατα εθνικά συστήματα δημοκρατίας» με τις «ενδογενείς ατέλειες» του ΓΑΠ)
Είναι δυνατό να αποκαλύπτει – εκ των προτέρων – τα κρυφά πρακτέα της διάλυσης των εθνικών συνόρων και την κατάργηση της εθνικής κυριαρχίας καθώς τα έθνη θα προσχωρούν στη Νέα Παγκόσμια Τάξη;
– «Στη διάρκεια ολόκληρης της περιόδου 1995-2000, μια άνευ προηγουμένου άνθιση ιδεών, πρωτοβουλιών, προγραμμάτων και επιτευγμάτων θα λαμβάνει χώρα μέσα σε μια εκπληκτική ευφορία εκρηκτικής παγκόσμιας αυτοσυνειδησίας που θα σπάζει τους παλιούς φραγμούς και θα μεταφέρει τη Γη και την Ανθρωπότητα, με ένα απίστευτο γιορταστικό όχημα, σε μια Νέα Εποχή».
Στη Νεοεποχίτικη γλώσσα, μας αποκαλύπτει ότι μια Νέα Παγκόσμια Θρησκεία θα κυριαρχήσει σε όλη την έκταση της γης και σε όλη την ανθρωπότητα. Πολιτική, οικονομική και θρησκευτική ζωή και εξουσία θα ενοποιηθούν μέσα στο πύρινο καζάνι της Νέας Εποχής.
– «Πολλά έθνη αποφασίζουν την καθιέρωση της γιορτής της Ημέρας της Γης, την Ημέρα Τον ΟΗΕ, την Ημέρα των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, κ.ο.κ.»
Κατά τον γιορτασμό της πρώτης Ημέρας της Γης, τον Απρίλιο του 1990, ο ΟΗΕ υιοθέτησε την Νεοεποχίτικη προσευχή (διαλογισμό), της «Μεγάλης Επίκλησης». Αυτή η λεγόμενη Μεγάλη Επίκληση (Great Invocation), κατά την αποκρυφιστική, εσωτεριστική ορολογία, είναι μια ανοιχτή πρόσκληση επωδός που ικετεύει τον «Χριστό» της Νέας Εποχής, τον Μαϊτρέγια να επιστρέψει στην γη και να εγκαθιδρύσει το βασίλειό του. Εκατοντάδες εκατομμυρίων Νεοεποχίτες, πολλοί ασυνείδητα, διαλογίζονται με αυτή την προσευχή σε ολόκληρο τον κόσμο. (Σημ. Στην Ελλάδα, η Μεγάλη Επίκληση τυπώνεται και διανέμεται από την Παγκόσμια Καλή Θέληση που έχει έδρα στην Θεσσαλονίκη, και από το Lucis Trust)
– «Η πλειονότητα των χωρών θα αλλάξει την ονομασία τον Υπουργείου των Εξωτερικών σε Υπουργείο Ειρήνης.
– Η σημαία του ΟΗΕ θα κερδίσει Παγκόσμια αίγλη σαν σύμβολο της ενιαίας ανθρώπινης οικογένειας».
Η παγκοσμιοποίηση, η αντικατάσταση όλων των εθνικών σημαιών από τη σημαία του ΟΗΕ, σχεδόν θεοποιείται από τους Νεοεποχίτες!
– «Το έμβλημα του ΟΗΕ (η σημαία του) θα εκτίθεται σε όλα τα σκάφη, αεροσκάφη και δορυφόρους της γης».
-«Όλες σι εθνικές γιορτές θα συγχωνευθούν στην Ημέρα των Ηνωμένων Εθνών – ένα σύμβολο ελπίδα ς και αναγέννησης από τους πολέμους του παρελθόντος».
– «Ένα Βασικό Παγκόσμιο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα και μια Εκπαίδευση Πλανητικής Διάστασης, όπως αυτά που υιοθετήθηκαν από την UNESCO ως κοινό έδαφος για την κοινή παγκόσμια εκπαίδευση σε όλα τα σχολεία και Πανεπιστήμια της γης».
– «Το Διεθνές Δικαστήριο»
Το Σύνταγμα των ΗΠΑ καθώς και όλων των άλλων εθνών θα μετατραπούν σε ανίσχυρα κουρελόχαρτα. Οι πολίτες όλων των εθνών θα μπορούν να δικάζονται και άμεσα να εκτελούνται με αμετάκλητες αποφάσεις που θα εκδίδει το Παγκόσμιο Δικαστήριο.

Παραξενες μαυρες τρυπες στην Ανδρομεδα και τον Γαλαξια μας

Advertisement

Επί μια δεκαετία, το Παρατηρητήριο Chandra των ακτίνων-Χ της NASA παρατήρησε τον γαλαξία της Ανδρομέδας συνολικά σχεδόν επί ένα εκατομμύριο δευτερόλεπτα, προσφέροντάς τους αστρονόμους μια άνευ προηγουμένου εικόνα της πλησιέστερης υπερβαρέας μαύρης τρύπας έξω από τον Γαλαξία μας. Σε μια απόσταση ούτε 3 εκατομμυρίων ετών φωτός από τη Γη, η Ανδρομέδα – που επίσης είναι γνωστή κι ως Μ31 – προσφέρει στους αστρονόμους την ευκαιρία να σπουδάσουν την μαύρη τρύπα του με μια  εξαιρετική λεπτομέρεια.
AndromedaΤο Παρατηρητήριο Chandra των ακτίνων-X τράβηξε αυτή την εικόνα του γαλαξία της Ανδρομέδας (M31) για πρώτη φορά το 1999. Η μπλε κουκίδα στο κέντρο της εικόνας είναι μια “δροσερή” πηγή ακτίνων-Χ εκατομμυρίων βαθμών, όπου βρίσκεται  μια υπερβαρέα μαύρη τρύπα με μάζα όσο 30 εκατομμυρίων ήλιων . Οι ακτίνες X παράγονται από την ύλη καθώς αυτή κινείται προς τη μαύρη τρύπα. Είναι επίσης εμφανείς στην εικόνα πολλές άλλες θερμότερος πηγές ακτίνων Χ, που οφείλονται πιθανώς σε δυαδικά συστήματα που εκπέμπουν ακτίνες-Χ. Σε αυτά τα συστήματα ένα αστέρι νετρονίων ή μια μαύρη τρύπα βρίσκεται σε στενή τροχιά γύρω από ένα κανονικό αστέρι.
Η υπερμεγέθης μαύρη τρύπα στην Ανδρομέδα, όπως η αντίστοιχη μαύρη τρύπα Sag *Α, του δικού μας Γαλαξία, είναι 10 έως 100.000 φορές πιο αμυδρή στο φως των ακτίνων X, από ό,τι περίμεναν οι αστρονόμοι εξ αιτίας της πλούσιας  σε αέριο περιοχής γύρω από αυτήν. Ωστόσο, στις 6 Ιανουαρίου 2006 η μαύρη τρύπα έγινε λαμπρότερη τουλάχιστον εκατό φορές, γεγονός που υποδηλώνει ότι συνέβη ένα ξέσπασμα των ακτίνων Χ. Ήταν δε η πρώτη φορά που είδαμε ένα τέτοιο φαινόμενο από μια υπερβαρέα μαύρη τρύπα στο γειτονικό μας τοπικό σύμπαν.
Μετά το ξέσπασμα, η μαύρη τρύπα του M31 εισήλθε σε μια σχετικά αμυδρή κατάσταση, αλλά ήταν σχεδόν 10-πλάσιας λαμπρότητας, κατά μέσο όρο από ό,τι πριν από το 2006. Το ξέσπασμα αυτό δείχνει σχετικά υψηλό ρυθμό της ύλης που δέχεται η μαύρη τρύπα του M31, ακολουθούμενη από ένα μικρότερο, αλλά ακόμη σημαντικό ρυθμό.
Η άποψη των αστροφυσικών είναι ότι αυτό το ξέσπασμα οφείλεται στην σύλληψη αστρικού ανέμου, ανέμου προερχόμενο από ένα άστρο που στρέφεται γύρω από τη μαύρη τρύπα, προς το εσωτερικό της. Η αύξηση του ρυθμού που εισέρχονται διάφορα υλικά προς τη μαύρη τρύπα εκτιμάται ότι οδήγησε σε μια αύξηση της λαμπρότητας των ακτίνων-Χ, που προέρχονται  από ένα σχετικιστικά κινούμενο πίδακα.
Η δε αιτία της έκρηξης του 2006 είναι ακόμη λιγότερο σαφής, αλλά θα μπορούσε να οφείλεται σε μια ξαφνική απελευθέρωση ενέργειας, όπως από μαγνητικά πεδία σε ένα δίσκο υλικού γύρω από τη μαύρη τρύπα, που ξαφνικά συνδέθηκαν μαζί και έγινε πολύ πιο ισχυρή.
Τα αποτελέσματα αυτά υποδηλώνουν ότι η αδύναμη αλλά και ακανόνιστη συμπεριφορά της μαύρης τρύπας του Γαλαξία μας, μπορεί να είναι μία συνήθης ιδιότητα μιας μαύρης τρύπας σε αυτό το στάδιο της εξέλιξης κάθε γαλαξία.
Οι αναζητήσεις των μαύρων οπών πραγματοποιούνται ως εξής: Ψάχνουμε να βρούμε μεγάλα ποσά μάζας που δεν μπορούν εύκολα να εξηγηθούν από τα αστέρια. Αν υπάρχει μια μεγάλη μάζα στο κέντρο του γαλαξία, τότε μερικά άστρα πρέπει να κινούνται πολύ γρήγορα όταν έρχονται κοντά σε αυτήν. Στην Ανδρομέδα οι ταχύτητες των άστρων είναι τόσο μεγάλες κοντά στο κέντρο της που πρέπει να κρύβεται εκεί τρεις ή τέσσερις φορές περισσότερη μάζα, από αυτήν που βλέπουμε στα αστέρια. Δέκα εκατομμύρια ηλιακές μάζες της ύλης συνωστισμένης σε έναν όγκο διαμέτρου λιγότερο από 5 έτη φωτός. Αυτή η διάμετρος είναι περίπου η ίδια με την απόσταση του Ήλιου έως το επόμενο κοντινότερο αστέρι. Μια μαύρη τρύπα λοιπόν είναι η πιο πιθανή εξήγηση, για το κέντρο του γαλαξία M31. 
Οι υπερμεγέθεις μαύρες τρύπες αποτελούν απομεινάρια της εξέλιξης των αστρικών σμηνών. Σχηματίζονται  με τις μάζες χιλιάδων ή και εκατομμυρίων άστρων. Και συνεχίζουν να αυξάνονται κάθε φορά που κάποιο αντικείμενο περνάει πάρα πολύ κοντά τους. Αυτό δείχνει πως μπορεί να δουλεύουν οι ‘κινητήρες’ που τροφοδοτούν με ενέργεια τους γαλαξιακούς πυρήνες.
Πιστεύουμε ότι τα γεγονότα έχουν ως εξής: Αέριο από την γύρω περιοχή πέφτει συνεχώς μέσα στη μαύρη τρύπα. Τελικά σχηματίζει ένα υπέρθερμο δίσκο που περιστρέφεται γύρω από την τρύπα με σχεδόν την ταχύτητα του φωτός, οπότε εκτοξεύει με τρομερό ρυθμό πίδακες υλικού και ακτινοβολίας που βλέπουμε σε μια μαύρη τρύπα.
Η δραστηριότητα στους γαλαξιακούς πυρήνες είναι στην πραγματικότητα πολύ εντυπωσιακή Περιοχές με όγκο όσο το ηλιακό μας σύστημα μπορεί να εκπέμπουν ένα τρισεκατομμύριο φορές περισσότερη ενέργεια από τον Ήλιο. Ωστόσο, παρά τη μεγάλη κεντρική μάζα του, ο γαλαξίας της Ανδρομέδας έχει έναν από τους πιο λιγότερο ενεργούς πυρήνες. Κατά ειρωνικό τρόπο, η πιο μελετημένη εξωγαλαξιακή μαύρη τρύπα μέχρι σήμερα, της Ανδρομέδας, μπορεί να είναι ένα τέρας που λιμοκτονεί.

Ασυνηθιστα Σκονισμενος Γαλαξιας

Advertisement

Ασυνήθιστα Σκονισμένος Γαλαξίας
Πώς δημιουργήθηκε αυτή η ασυνήθιστη όψη του γαλαξία; Κανείς δεν είναι σίγουρος, ειδικά αφού ο σπειροειδής γαλαξίας NGC 7049 φαίνεται τόσο παράξενος. Η εντυπωσιακή εμφάνιση του NGC 7049 είναι κατά κύριο λόγο ο ασυνήθιστος δακτύλιος σκόνης που προεξέχει.

Ο αδιαφανές δακτύλιος είναι πολύ πιο σκούρος από ό,τι ο θόρυβος των εκατομμυρίων φωτεινών αστεριών που λάμπουν πίσω από αυτόν. Εκτός από τη σκουρόχρωμη σκόνη του, ο NGC 7049 μοιάζει με έναν ομαλά ελλειπτικό γαλαξία, αν και διαθέτει εκπληκτικά λίγα σφαιρικά σμήνη αστέρων. Ο NGC 7049 φαίνεται παραπάνω όπως το φωτογράφισε το διαστημικό τηλεσκόπιο Hubble. Το φωτεινό αστέρι κοντά στην κορυφή του NGC 7049 είναι ένα άσχετο αστέρι στο δικό μας γαλαξία. Μη ορατός εδώ είναι ένας ασυνήθιστος κεντρικός πολικός δακτύλιος αερίου στον κύκλο κοντά στο κέντρο του γαλαξία. Δεδομένου ότι ο NGC 7049 είναι ο πιο λαμπρός γαλαξίας στο σμήνος των γαλαξιών του, η σύστασή του μπορεί να δημιουργήθηκε από πολλές και πρόσφατες συγκρούσεις γαλαξιών. Ο NGC 7049 εκτείνεται σε περίπου 150 χιλιάδες έτη φωτός και βρίσκεται περίπου 100 εκατομμύρια έτη φωτός μακριά προς τον αστερισμό του Ινδού (Indus).

϶ϵ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ ϶ϵ

Advertisement


϶ϵ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ ϶ϵΕίναι ουράνια και παγκόσμια έννοια. Δεν φθείρεται, δεν παρακμάζει, δεν εκφυλίζεται, γιατί εκφράζει τη σοφία των Θεών, και αποτελείται από ένα ευρύ σύνολο, γνώσεων, αξιών και αρχών που δόθηκε στους Έλληνες, με σκοπό την μετάδοση τους σε όλη την Γη ώστε αυτή να μεταμορφωθεί σε ουράνια κοινωνία.

Ο Ελληνισμός και σήμερα και χθες και στο διηνεκές, ήταν, είναι και θα είναι, ο εκφραστής του θείου, της ευσέβειας, της επιείκειας, της ειλικρίνειας, του δικαίου, της ηθικής, της αλήθειας και της αρετής. Είναι το κάλλος της ζωής. Είναι μόνος του όλες οι αρετές μαζί. Η πνευματική έκφραση του ωραιότερου κόσμου, που φώτισε μέχρι σήμερα, μέσα στην άβυσσο του χρόνου ο φωτοδότης ήλιος.

Η φλόγα και το πάθος του νου του κόσμου. Η μεγαλοφυΐα του δημιουργού, η αγάπη για την πατρίδα και τις αιώνιες αρετές, που τον ανεβάζουν στον ουρανό και τα αστέρια. Αρετές μοναδικές που χαρακτηρίζουν τον Έλληνα, όπως ο ηρωισμός, η ελευθερία, η φιλοπατρία, η δικαιοσύνη, η αξιοπρέπεια, ο ανθρωπισμός, η υψηλοφροσύνη, η μεγαλοψυχία και η προστασία των αδυνάτωνκαι δυστυχισμένων. Αυτές τις αρετές προσπαθούν 2000 χρόνια να ξεριζώσουν, χωρίς να μπορούν

 

“Θέμα χρόνου η ανακοίνωση για ζωή σε άλλους πλανήτες!”

Advertisement

«Για μένα είναι θέμα χρόνου πια η ανακάλυψη κάποιας μορφής ζωής εκτός της Γης» τονίζει η Νάντυ Παπαμήτσου, η κ. Ελένη Χατζηχρήστου, αστροφυσικός του Αστεροσκοπείου Αθηνών περιγράφοντάς μας την επόμενη μέρα της σημαντικής κατά τα άλλα ανακοίνωσης της NASA.

  «Αυτό το οποίο ανακαλύφθηκε δεν σημαίνει ότι είναι εξωγήινη ζωή με την έννοια ότι έχει προέλθει από κάποιο άλλον πλανήτη και έχει βρεθεί πάνω στην Γη. Αυτό το οποίο ανακοινώθηκε χθες είναι ότι στην προσπάθεια των επιστημόνων να ανακαλύψουν μορφές ζωής οι οποίες δεν ταυτίζονται απαραίτητα με την βιολογία όπως την γνωρίζουμε ως τώρα, δηλαδή ανακαλύπτοντας καινούργιους τρόπους να υπάρ5χει ζωή, είναι βοηθητικό γιατι σημαίνει ότι αφού αυτό υπάρχει στην Γη σίγουρα θα υπάρχει και κάπου αλλού, όπως κάποιες άλλες μορφές βιολογίας, τις οποίες ενδεχομένως δεν υποψιαζόμαστε καν.

  Αυτό λοιπόν που είναι καινούργιο στην όλη ιστορία και μάλιστα για να είμαστε ειλικρινείς, ξέραμε ότι υπάρχουν οργανισμοί οι οποίοι αναπνέουν αρσενικό και δεν έχουν πρόβλημα, δεν είναι τοξικό για αυτούς. Αυτό που στην ουσία ανακαλύφθηκε είναι ότι μπόρεσαν να βρουν έναν οργανισμό ο οποιος όχι μόνο επιβιώνει με το αρσενικό παράλληλα με τους θεμέλιους λίθους για τη δική μας ζωή (φώσφορο κτλ) αλλά αν τους στερήσεις αυτούς τους λίθους, χρησιμοποιεί στην ουσία το αρσενικό για να ζει, για να μεγαλώνει, για να αναπαράγεται. Με αυτή την έννοια είναι εντελώς καινούργια αυτή η ανακάλυψη.»

  Σε ερώτηση του newsbomb.gr για το πώς θα βοηθήσει αυτή η ανακάλυψη στην εύρεση ζωής σε άλλους πλανήτες, η κ. Χατζηχρήστου μας είπε: «δεν έχουμε ανακαλύψει ζωή εκτός της Γης, αλλά και αυτό το στοιχείο αυξάνει τις πιθανότητες, εάν βρούμε να την αναγνωρίσουμε. Δηλαδή να ψάξουμε και εκεί που ενδεχομένως δεν θα ψάχναμε. Με άλλα λόγια γίνεται ο δρόμος πιο ξεκάθαρος, πιο φωτεινός».

ΠΗΓΗ

ΕΞΩΓΗΙΝΟΙ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑ

Advertisement

Μέσα στους Μύθους, τις Παραδόσεις, τις αφηγήσεις, αλλά και τις θρησκείες των Αρχαίων Πολιτισμών, υπάρχουν αναφορές για την επίσκεψη εξωγήινων οντοτήτων στη Γη. Δεν αναφέρονται αεροσκάφη, ούτε υψηλή
τεχνολογία ( που άλλωστε υπήρχε π.χ. στην Ατλαντίδα ) αλλά ότι τα όντα αυτά ήταν από ενέργεια και από φώς. Επειδή αυτές οι εξωγήινες οντότητες ήταν πολύ ανώτερες σε σχέση με τον άνθρωπο, ονομάστηκαν θεοί, ημίθεοι και ήρωες, εμπλουτίζοντας τις Μυθολογίες και τις θρησκείες όλων των Πολιτισμών.

Ο σκοπός της επίσκεψης των εξωγήινων οντοτήτων – θεών ήταν να βοηθήσουν την Ανθρωπότητα με συγκεκριμένο τρόπο, για να επιταχύνει την εξέλιξή της. Στις παραδόσεις των αρχαίων Πολιτισμών αναφέρονται ονομαστικά οι Θεοί, οι οποίοι έδωσαν στην Ανθρωπότητα σαν βοήθεια τη νόηση και του δίδαξαν τα Μυστήρια, τις Τέχνες, τις Επιστήμες και τα Γράμματα. Μετέδωσαν στον άνθρωπο ορισμένα στοιχεία της λατρείας των άστρων και κυρίως του πλανήτη Αφροδίτη και του άστρου Σείριου. Ίχνη αυτής της απόκρυφης γνώσης συναντάμε σε Πολιτισμούς πολύ απομακρυσμένους χωροχρονικά, όπως στους Μάγια, στην Αίγυπτο, στην Ελλάδα, στις φυλές της Αφρικής κλπ.

Σύμφωνα με την Εσωτερική Παράδοση, οι Μανασαπούτρα (αυτοί που έφεραν το ΜΑΝΑΣ – ΝΟΥ) ήρθαν στη Γη από την Αφροδίτη, πριν από εκατομμύρια χρόνια, για να βοηθήσουν την οικοδόμηση και εξέλιξη της Ανθρωπότητας. Από τον Σείριο ήρθε μια πολύ ανώτερη οντότητα, που εδρεύει στον Πλανήτη Αφροδίτη, για να βοηθήσει στην εξέλιξη του Ηλιακού Συστήματος. Γι’ αυτό οι Μανασαπούτρα δίδαξαν στους Ανθρώπους όχι μόνο την ηλιακή και πλανητική λατρεία, αλλά και τη λατρεία του Σείριου, καθώς και άλλων μεγάλων άστρων, όπως του Ανταρές ή Καρδιά του Σκορπιού (Θεά Σελκίτ στην Αίγυπτο), του Αλντεμπαράν ή Ματιού του Ταύρου (του Θεού Μιν στην Αίγυπτο), του Μπεντελγκές ή Δεξιού Ώμου του Ωρίωνα (του Όσιρι) ή των Πλειάδων. Αυτά τα άστρα, όπως και ο Σείριος του Μεγάλου Κυνός (ο Θεός ΄Ανουβις), αποτελούσαν μέρος των αστερισμών του λεγόμενου Κάθετου Ζωδιακού, σε αντιπαράθεση με τον οριζόντιο Ζωδιακό της γνωστής Αστρολογίας. Οι πυραμίδες σε Δύση και Ανατολή εξυπηρετούσαν την τέλεση των ανώτερων Μυστηρίων, που δίδαξαν αυτές οι εξωγήινες οντότητες-Θεοί, αλλά χρησίμευαν και σαν αστεροσκοπεία μεγάλης ακρίβειας.

Ακόμα, τα Ανατολικά κείμενα μιλούν για τους Πίτρι Αγνισβάτα, που ήρθαν από τον πλανήτη Ερμή και έδωσαν στην Ανθρωπότητα τη δυνατότητα να ενεργοποιήσει το ΒΟΥΔΙ ή Πνευματική Διαίσθηση. Από τον πλανήτη Άρη ήρθε ένα κύμα οντοτήτων, που βοήθησαν να μεταβάλλει ο άνθρωπος την κατώτερη επιθυμία σε Βουλητική ώθηση.

Για όλα αυτά που αναφέραμε μέχρι τώρα, υπάρχουν πλήθος από αποδείξεις, αναφορές και στοιχεία σε πολλούς αρχαίους Πολιτισμούς, που περιμένουν τον κάθε ερευνητή με ανοιχτό μυαλό να τα προσεγγίσει.

Στη Βόρεια Αμερική οι παραδόσεις των Ινδιάνων Χόπι αναφέρουν τους “Καχίνα”, όντα εξωγήινα που προστάστευαν , συμβούλευαν και βοηθούσαν με υπεράνθρωπες δυνάμεις να υπερνικήσουν οι φυλές των Ινδιάνων δύσκολες καταστάσεις. Έτσι έγινε και με την Κόκινη Πόλη στο Νότο, όταν ξαφνικά μερικές φυλές των Χόπι δέχτηκαν επίθεση.

Στη Βραζιλία η Φυλή των Καϊάτο, που ζει στην Πολιτεία Μάττο Γκρόσσο, στην Άνω Ξιγκού, θεωρεί ότι οι πρόγονοί τους ήρθαν από έναν άλλο κόσμο και εγκαταστάθηκαν στη Γη. Διατηρούσαν την επικοινωνία με τον άλλο κόσμο για αρκετά χρόνια, αλλά ένας κακός μάγος έκοψε αυτήν την επικοινωνία και από τότε περιμένουν να ξανανοίξει πάλι αυτός ο τρόπος επικοινωνίας.

Μια άλλη φυλή των Ινδιάνων, οι Καϋάπο, αναφέρουν τον Μπεπ – Κορόρκι, ο οποίος ήρθε στο χωριό της φυλής από το Σύμπαν με τα μαγικά του όπλα, για να τους διδάξει πράγματα άγνωστα σε αυτούς. Έτσι έγινε ο Δάσκαλος και Καθοδηγτής τους.

Οι Ντογκόν, μια φυλή της Αφρικής που ζει στο Μαλί, έγιναν γνωστοί από τους Γκριόλ και Ντετερλίν, οι οποίοι για αρκετά χρόνια ερεύνησαν και έμαθαν αρκετά αποκαλυπτικά στοιχεία μέσα από τις παραδόσεις τους. Το καταπληκτικό είναι ότι μέσα στις παραδόσεις των Ντογκόν (οι οποίες έχουν αρκετές χιλιάδες χρόνια αρχαιότητας) υπάρχουν πολύ ακριβείς γνώσεις για το Σείριο Α, το Σείριο Β, αλλά και για πλανήτες του Ηλιακού Συστήματος. Εδώ και λίγα χρόνια αυτές οι γνώσεις ανακαλύφθηκαν και από την επιστημονική κοινότητα, με τη χρήση πολύ εξελιγμένων ραδιοτηλεσκοπίων.

Η Θρησκεία και οι παραδόσεις τους στηρίζονται στην ανατολή και την κίνηση του Σείριου. Αυτό είναι κάτι που φαίνεται απίστευτο για μία φυλή που ζει στα δάση και δεν έχει καμία επαφή με τη σημερινή τεχνολογία.

Πολλές αφρικάνικες φυλές αναφέρουν μία κάθοδο οντοτήτων στη Γη, η οποία σηματοδοτεί και την αρχή της εξέλιξης:

ΜΑΣΑΪ: Ζευγάρια Θεών γέννησαν τον ανοιχτόχρωμο Ουράνιο λαό με αιώνια ζωή. Ο Θεός έστειλε μερικά παιδιά στη Γη.

ΓΙΑ-ΛΟΥΟ: Ο προπάτορας Αποντό κατέβηκε από τον Ουρανό με τη γυναίκα του και όλα τα αγαθά του πολιτισμού.

ΜΑΝΤΙ-ΜΟΡΟΥ: Οι πρώτοι άνθρωποι κατοικούσαν στον Ουρανό. Μέχρι που το γαλάζιο πουλί κατάφαγε τη σκάλα του Ουρανού, υπήρχε ζωηρή επικοινωνία με τη Γη.

ΓΚΑΝΤΑ: Οι δυο πρώτες γυναίκες έπεσαν από τον Ουρανό.

ΝΥΟΡΟ: Ο Θεός έστειλε το πρώτο ζευγάρι ανθρώπων από τον Ουρανό, όταν έπλασε τον κόσμο. Είχαν ουρά και γέννησαν δυο κορίτσια και ένα αγόρι και αυτά πάλι γέννησαν το χαμαιλέοντα, τον πατέρα της Ανθρωπότητας και το φεγγάρι.

ΠΥΓΜΑΙΟΙ ΚΙΒΟΥ: Ο γενάρχης της φυλής έπεσε από τον Ουρανό.

ΚΟΥΛΟΥΒΕ: Το πρώτο ζευγάρι ανθρώπων ήρθε με σπόρους, τσάπα, τσεκούρι, φυσερό κλπ. από τον Ουρανό.

ΑΣΑΝΤΙ: Επτά άνθρωποι, πλασμένοι από τον Θεό κατέβηκαν από μια αλυσίδα στη Γη. Αφού γέννησαν εκεί ανθρώπους, επέστρεψαν στην Ουράνια πατρίδα τους.

Αζτέκα, Μάγια, ΄Ινκα και οι άλλοι πολιτισμοί της Κεντρικής και Νότιας Αμερικής, αναφέρουν σαν προγόνους τους Θεότητες, οι οποίες ήταν υπεύθυνες για την εξέλιξη της κάθε φυλής. Γι’ αυτό το σκοπό ενσαρκώθηκαν σαν άνθρωποι-Βασιλιάδες, για να τους οδηγήσουν. Ο Βιρακότσα, ο Μάνκο Κάπακ, ο Κετζαλκοάτλ κλπ. ήταν κάποιοι από αυτούς. Γι’ αυτό και οι θρησκευτικές τους λατρείες και τα ημερολόγιά τους ήταν συντονισμένα με τις κινήσεις πλανητών, όπως η Αφροδίτη, άστρων, όπως ο Ηλιος κι η Σελήνη και αστερισμών, όπως ο Σείριος και ο Ωρίων.

Κοινό χαρακτηριστικό όλων αυτών των αρχαίων πολιτισμών είναι η Ουράνια βοήθεια από ανώτερα όντα, τα οποία πολλές φορές ζούσαν μαζί με τους ανθρώπους, παίρνοντας την ανάλογη μορφή, για να βοηθήσουν στην πνευματική εξέλιξη της Ανθρωπότητας. Ο άνθρωπος αποτελείται από ένα ουράνιο μέρος, πνευματικό, εξωγήινο και με την κάθοδο και βοήθεια αυτών των εξωγήινων οντοτήτων – θεών προσπαθεί να το αναπτύξει. Κι από ένα γήινο μέρος, υλικό.το οποίο πρέπει να ελέγχει και να το θέτει στην υπηρεσία του ανώτερου.

Μήπως ζούμε μέσα σε μια… μαύρη τρύπα;

Advertisement

Μια όχι απλώς προωθημένη αλλά άκρως επαναστατική θεωρία, η οποία όμως παράλληλα εξάπτει τη φαντασία, διατυπώθηκε από επιστήμονα στις ΗΠΑ. Σύμφωνα με τον Νίκοντεμ Ποπλάβσκι του Πανεπιστημίου της Ιντιάνα οι μαύρες τρύπες είναι πιθανόν να κρύβουν στο εσωτερικό τους ένα Σύμπαν.

Ο επιστήμονας ανέπτυξε τη θεωρία του, μελετώντας την κίνηση των σωματιδίων της ύλης που εισέρχονται μέσα σε μια μαύρη τρύπα.
«Μπορεί οι κολοσσιαίες μαύρες τρύπες όπως αυτή στο κέντρο του γαλαξία μας να είναι γέφυρες που οδηγούν σε άλλο Σύμπαν» αναφέρει στη μελέτη του ο επιστήμονας, αφήνοντας έτσι ανοικτό παράθυρο για την πιθανότητα και ο δικός μας κόσμος να βρίσκεται στο εσωτερικό μιας μαύρης τρύπας. Οπως αναφέρει ο Ποπλάβσκι, έμμεση απόδειξη της θεωρίας του είναι η πρόσφατη ανακάλυψη ότι τα σχεδόν αόρατα σωματίδια νετρίνο έχουν την ικανότητα να «μεταλλάσσονται» και έτσι ένα νετρίνο συγκεκριμένου τύπου να μπορεί να μεταβληθεί μόνο του σε κάποιον άλλον τύπο.
Σύμφωνα με τον Ποπλάβσκι αυτή η ικανότητα μπορεί να εξηγηθεί από διακυμάνσεις στον χωροχρόνο τις οποίες μπορεί να προκαλέσει μόνο η δραστηριότητα μιας γρήγορα περιστρεφόμενης μαύρης τρύπας. Με τη σειρά τους αυτές οι διακυμάνσεις αποτελούν την επιβεβαίωση της ύπαρξής μας στο εσωτερικό μιας μαύρης τρύπας.
Από την άλλη πλευρά, άμεση απόδειξη της θεωρίας και της ύπαρξης συμπάντων μέσα σε μαύρες τρύπες δεν μπορεί να δοθεί. Θα ήταν μάταιο κάποιος να προσπαθήσει να δει αν στο εσωτερικό μιας μαύρης τρύπας υπάρχει σε εξέλιξη η δημιουργία ενός Σύμπαντος.
Αυτό, γιατί όσο πλησιάζει σε μια μαύρη τρύπα η απίστευτη βαρυτική έλξη που αναπτύσσεται γύρω της κάνει τον χρόνο να κυλάει ολοένα πιο αργά, με αποτέλεσμα ο παρατηρητής να περιμένει κυριολεκτικά αιώνια να υπάρξει κοσμική δράση και θα παραμένει θεατής τού τίποτε για πάντα.

Ο Ηλιος ετοιμάζεται για το μέγιστο του.

Advertisement

Δεν μπορείτε να πείτε τι συμβαίνει με την πρώτη ματιά, αλλά οι επιστήμονες λένε ότι ο ήλιος υποβλήθηκε μόλις σε μια σημαντική αλλαγή. Το μαγνητικό πεδίο του αστεριού μας έχει κτυπήσει. Σίγουρο σημάδι πως το ηλιακό μέγιστο είναι εδώ κοντά.

Ο μαγνητικός βόρειος πόλος του ήλιου, που ήταν στο βόρειο ημισφαίριο ακριβώς μερικούς μήνες πριν, δείχνει τώρα το νότο. Είναι μια κατάσταση αναστροφής, αλλά όχι και απροσδόκητη για τους επιστήμονες της NASA.

Δεξιά:Οι κύκλοι του Ήλιου, με την βοήθεια των ακτίνων-Χ. Παρατηρούμε πως πλησιάζει στο μέγιστό του.

“Αυτό συμβαίνει πάντα, κοντά στην εποχή του ηλιακού μεγίστου,” λέει ο David Hathaway, ένας ηλιακός φυσικός στο Κέντρο Διαστημικών Πτήσεων Marshall . “Οι μαγνητικοί πόλοι ανταλλάσσουν τις θέσεις τους, στην αιχμή του κύκλου των ηλιακών κηλίδων. Στην πραγματικότητα, είναι μια καλή ένδειξη ότι το maximum της ηλιακής δραστηριότητας είναι πραγματικά εδώ.”

Οι μαγνητικοί πόλοι του ήλιου θα παραμείνουν έτσι αντεστραμμένοι μέχρι το έτος 2012, όταν θα αντιστραφούν και πάλι. Αυτή η μετάβαση συμβαίνει, όσο ξέρουμε, στην αιχμή κάθε 11-ετούς κύκλου.

Το γήινο μαγνητικό πεδίο αντιστρέφεται επίσης αλλά με λιγότερη συχνότητα. Οι διαδοχικές αντιστροφές συμβαίνουν κατά διαστήματα από 5 χιλιάδες έτη έως και 50 εκατομμύρια έτη. Η τελευταία αντιστροφή συνέβη 740.000 έτη πριν. Μερικοί ερευνητές σκέφτονται πως ο πλανήτης ότι μας είναι πλήρης ημερών για μια ακόμη αντιστροφή, αλλά κανένας δεν ξέρει ακριβώς πότε θα εμφανιστεί η επόμενη αντιστροφή.

Αν και τα ηλιακά και επίγεια μαγνητικά πεδία συμπεριφέρονται διαφορετικά, έχουν κάτι κοινό: η μορφή τους. Κατά τη διάρκεια του ηλιακού ελάχιστου το πεδίο του ήλιου, όπως της γης, μοιάζει με το φάσμα ενός μαγνήτη, με μεγάλους κλειστούς βρόχους κοντά τον ισημερινό και τις ανοικτές δυναμικές γραμμές του πεδίου κοντά τους πόλους. Οι επιστήμονες καλούν έναν τέτοιο πεδίο “δίπολο”. Το διπολικό πεδίο του ήλιου είναι περίπου τόσο ισχυρό όσο ο μαγνήτης ενός ψυγείου, ή περίπου 50 Gauss (μια μονάδα της μαγνητικής έντασης). Το γήινο μαγνητικό πεδίο είναι 100 φορές πιό ασθενές.
Όταν φθάνει το ηλιακό μέγιστο και οι ηλιακές κηλίδες μαυρίζουν την όψη του ήλιου, το μαγνητικό πεδίο του αστεριού μας αρχίζει να αλλάζει. Οι ηλιακές κηλίδες είναι τοποθεσίες όπου έντονοι μαγνητικοί βρόχοι — εκατοντάδες φορές ισχυρότεροι από το μαγνητικό πεδίο που το περιβάλλει — κινούνται προς τα πάνω μέσω της φωτόσφαιρας.

“Οι μεσημβρινές ροές στην επιφάνεια του ήλιου μεταφέρουν τα μαγνητικά πεδία από τις κηλίδες μέσου πλάτους στους πόλους του ήλιου,” εξηγεί ο Hathaway. “Οι πόλοι αλλάζουν φορά, επειδή αυτές οι ροές αλλάζουν τις φορές της μαγνητικής ροής.” Το διπολικό πεδίο αποδυναμώνεται σταθερά καθώς η αντίθετη κατευθυνόμενη ροή συσσωρεύεται στους πόλους του ήλιου μέχρι, στο ύψος του ηλιακού μεγίστου, οι μαγνητικοί πόλοι αλλάζουν πολικότητα και αρχίζουν να αυξάνονται προς την νέα κατεύθυνση.

Ο Hathaway παρατήρησε την πιό πρόσφατη πολική αντιστροφή σε ένα “μαγνητικό διάγραμμα πεταλούδων”. Χρησιμοποιώντας τα στοιχεία που συλλέχθησαν από τους αστρονόμους στο Αμερικανικό Εθνικό Ηλιακό Παρατηρητήριο, σχεδίασε το μέσο μαγνητικό πεδίο του ήλιου, καθημερινά, σαν μια συνάρτηση του ηλιακού γεωγραφικού πλάτους με τον χρόνο από το 1975 μέχρι σήμερα. Το αποτέλεσμα είναι κάποια καταγραφή διαγραμμάτων λουρίδων που αποκαλύπτει εξελισσόμενα μαγνητικά σχέδια στην επιφάνεια του ήλιου. “Καλείται διάγραμμα πεταλούδων,” λέει, “επειδή οι ηλιακές κηλίδες κάνουν ένα σχέδιο σε αυτήν την πλοκή που μοιάζει με τα φτερά μιας πεταλούδας.”

Στο διάγραμμα πεταλούδων, που απεικονίζεται κατωτέρω, οι πολικές περιοχές του ήλιου εμφανίζονται ως λουρίδες ομοιόμορφου χρώματος κοντά στις 90ο γεωγραφικού πλάτους. Όταν τα χρώματα αλλάζουν (σε αυτήν την περίπτωση από μπλε σε κίτρινο ή αντίστροφα αυτό σημαίνει πως οι πολικές περιοχές έχουν αντιστραφεί.

“Οι αλλαγές στο μαγνητικό πεδίο του ήλιου μεταφέρονται εξωτερικά μέσω της ηλιόσφαιρας από τον ηλιακό άνεμο,” εξηγεί ο Steve Suess, ένας άλλος ηλιακός φυσικός στο κέντρο διαστημικής πτήσης Marshall. “Διαρκεί περίπου ένα έτος για να διαδοθούν οι διαταραχές με κάθε τρόπο από τον ήλιο στα εξωτερικά όρια της ηλιόσφαιρας.”


Επειδή ο ήλιος περιστρέφεται (μιά φορά κάθε 27 ημέρες) το ηλιακό μαγνητικό πεδίο εξωτερικά μοιάζει με τη μορφή μιας του σπείρας του Αρχημήδη. Πολύ επάνω από τους πόλους τα μαγνητικά πεδία στρίβουν.
Λόγω όλων των συστροφών και των στροφών, “ο αντίκτυπος της αντιστροφής του πεδίου στην ηλιόσφαιρα είναι περίπλοκος,” λέει ο Hathaway. Οι ηλιακές κηλίδες είναι πηγές έντονων μαγνητικών κόμβων. Μέχρι τώρα κανένας δεν έχει δει τι συμβαίνει πραγματικά εκεί πάνω.

Advertisement