Το Μεταμορφωτικό Φαινόμενο 11:11

Advertisement

Η αριθμολογία θεωρεί ότι τα γεγονότα που συνδέονται με το χρόνο 11:11 εμφανίζονται συχνότερα από την πιθανότητα ή τη σύμπτωση. Αυτή η πεποίθηση συσχετίζεται με την έννοια του συγχρονισμού.

Άλλοι συντάκτες θεωρούν ότι είναι ένα ευνοϊκό σημάδι, και άλλοι ότι επισημαίνει μια παρουσία πνευμάτων.

Η πεποίθηση ότι έχει μυστικές δυνάμεις έχει υιοθετηθεί από τους οπαδούς της νέα εποχής (New age).

Υπάρχει μία αναιτιώδης αρχή που συνδέει γεγονότα που έχουν παρόμοια σημασία, ανάλογα με την χρονική σύμπτωσή τους και όχι με την ακολουθιακή σειρά που εμφανίστηκαν.

Πρόκειται δηλαδή για ένα συγχρονισμό μεταξύ του νου και του φαινόμενου κόσμου που αντιλαμβανόμαστε…

Το φαινόμενο αυτό συμβαίνει αρκετά συχνά, μάλιστα όσο περισσότερο δεκτικό γίνεται ένα άτομο στην τροφοδότηση πληροφοριών από το περιβάλλον, τόσο αυξάνονται οι πιθανότητες φαινομένων Συγχρονικότητας.

Πολλές φορές το ίδιο το περιβάλλον μας οδηγεί σε ένα υψηλότερο επίπεδο επίγνωσης μέσα από κωδικοποιημένα μηνύματα όπως το προαναφερόμενο 11:11.

Στις 11 Ιανουαρίου 1992, περισσότεροι από 100.000 άνθρωποι σε όλο τον κόσμο, συμφώνησαν την ίδια ώρα της ημέρας εκείνης να στρέψουν την προσοχή τους σε μία από τις 11 Πύλες, και δια μέσου χορού και ειδικών κινήσεων, να την ξεκλειδώσουν.

Το πείραμα επαναλήφθηκε ξανά το 1993, το 1997 και το 1999, ενεργοποιώντας την Δεύτερη, Τρίτη και Τέταρτη Πύλη. Περιγράφονται σαν περάσματα μιας σταδιακής πορείας, που πρόκειται να γεφυρώσει στην ψυχή του ασκούμενου τη διπολικότητα και την μοναδικότητα.

Πολλοί υποστηρίζουν σήμερα πως το 11:11 είναι ένα σημείο αφύπνισης, μια νοηματική τυχαιότητα που συμβάλει καθοριστικά στην πνευματική εξέλιξη του ατόμου που την παρατηρεί.

Κάποιοι πιστεύουν πως εξωδιαστατικά όντα μας μιλάνε μέσα από τέτοιες συμπτώσεις. Μερικοί πάλι πιστεύουν πως στις 11/11/2011 θα μας αποκαλυφτεί το τι ακριβώς θα πρέπει να κάνουμε για να ενεργοποιήσουμε το συνειδησιακό άλμα που είναι να συμβεί το 2012.

Η πόρτα του 11:11
Αυτό μπορεί προς το παρόν να γίνει αντιληπτό σαν ρωγμή μεταξύ δύο κόσμων. Είναι όπως μια γέφυρα έχει την έμφυτη δύναμη να συνδέσει δύο πολύ διαφορετικές σπείρες της ενέργειας. Καθώς ενωνόμαστε ως ένα, συγκεντρώνοντας τα κομμάτια του κλειδιού, όχι μόνο δημιουργούμε το κλειδί, αλλά καθιστά με ορατή την πόρτα.

Κατά συνέπεια αυτή η γέφυρα λειτουργεί σαν αόρατη πόρτα ή μια πόρτα στην αόρατη σφαίρα. Το 11:11 είναι η γέφυρα σε μια εξ ολοκλήρου διαφορετική σπείρα της εξέλιξης.

Το 11.11 είναι η γέφυρα η ζωτικότητα και η ενότητά μας. Είναι η διάβασή μας στο άγνωστο.

Διαβάστε περισσότερα

Advertisement