Πόσο μικρή είναι η Γη…

Advertisement

Τα παρακάτω σχήματα το αποδεικνύουν περίτρανα πόσο μικρός είναι ο πλανήτης μας σε σύγκριση με άλλους γνωστούς πλανήτες.

Δείτε τις εικόνες:

Διαβάστε περισσότερα

Advertisement