Τι σημαίνει η λέξη λάτρα

Advertisement

Λάτρα είναι…. το σύνολο των εργασιών που αποβλέπουν στην καθαριότητα και την τακτοποίηση ενός χώρου. Επίσης η περιποίηση και η φροντίδα. Ετυμολογικά προκύπτει από την αρχαία < λατρεύω (υποχωρητικά). με τη σημασία “επιμελούμαι”

 

Advertisement