Χιλή: Δραστηριότητα του ηφαιστείου Copahue

Advertisement

Το Ινστιτούτο Ηφαιστειολογίας SERNAGEOMIN αποφάσισε να αυξήσει το επίπεδο συναγερμού για το ηφαίστειο Copahue σε πορτοκαλί. Από της 15 Μαίου παρατηρήθηκε μια προοδευτική αύξηση της σεισμικής δραστηριότητας του και των εκπομπών αερίων και στάχτης.

Οι πρόσφατοι σεισμοί που προκλήθηκαν οφείλονται στις κινήσεις των μαγνητικών υπόγειων υγρών του. Λόγω και της έκρηξης του ηφαιστείου Puyehue στο νότιο τμήμα της χώρας, η Χιλή αναγκάστηκε στην ακύρωση εκατοντάδων πτήσεων και την εκκένωση περιωχών με χιλιάδες ανθρώπους.

Αποκάλυψη

Advertisement