Πύργος της Βαβέλ: 22 λεπτομέρειες που δεν είχες προσέξει

Advertisement

6. Σιδηρουργείο στέκει δίπλα απ’ τον πύργο

7. Μερικοί άνθρωποι αναπαύονται, ενώ άλλοι κάνουν την ανάγκη τους

8. Γίνονται εργασίες κοντά στα θεμέλια

9. Άμαξες με οικοδομικά υλικά ανεβαίνουν στον πύργο

10. Κάρα είναι έτοιμα να φορτωθούν

Δείτε την επόμενη ή προηγούμενη σελίδα πατώντας τα νούμερα

Σελίδες — 1 2 3 4

Advertisement