Πύργος της Βαβέλ: 22 λεπτομέρειες που δεν είχες προσέξει

Advertisement

15. Ο πύργος χτίζεται για τόσο καιρό, ώστε άνθρωποι έχουν εγκατασταθεί μέχρι και στο εργοτάξιο

16. Στα παράθυρα των διαμερισμάτων αυτών υπάρχουν πρόσωπα παιδιών

17. Οι εργαζόμενοι

18. Εργαζόμενοι σε όλους τους ορόφους

19. Οι χτίστες

20. Ομάδα ανδρών που σηκώνει τα βαριά υλικά

21. Ο Nimrod, ο βασιλιάς που διέταξε την κατασκευή του πύργου της Βαβέλ

22. Οι εργαζόμενοι στα πόδια του βασιλιά

Δείτε την επόμενη ή προηγούμενη σελίδα πατώντας τα νούμερα

Σελίδες — 1 2 3 4

Advertisement